Gå til sidens hovedinnhold

Ja, takk, begge deler!

Viser til tidligere kronikker og leserinnlegg som har beskrevet fastlegekrisen. Erfarne leger søker seg over i andre jobber og yngre leger velger ikke allmennpraksis som karrière grunnet for stor arbeidsbelastning med lange dager og økonomiske utfordringer mht. oppkjøp av hjemmel/praksis, som unge leger ikke ønsker.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har jobbet som kommuneoverlege for kliniske legetjenester 1 år og har kjent på kroppen hvordan den nasjonale fastlegekrisen har blitt mer og mer utfordrende også i Sandefjord.

I løpet av dette året har jeg lyst ut 8 fastlegehjemler og flere av dem er lyst 3- 6 ganger. Enkelte ganger har det ikke vært en eneste søker. Av disse 8 hjemlene har 3 blitt solgt. Jeg har i flere omganger leid inn vikarer. Per i dag er det lege fra vikarbyrå på 2 av hjemlene og en til er på vei.

Siste året har 10 leger redusert listestørrelsen sin slik at listekapasiteten hos fastlegene er ytterligere redusert.

I februar ble denne situasjonen formidlet til politikerne i helse og sosialutvalget. Til min forskrekkelse ble vi ikke trodd av enkelte politikere. De ønsket heller ikke å vurdere rådmannens innstilling til opprettelse av et kommunalt fastlegekontor for Landstad legesenter, hvor det ville bli 3 ledige fastlegehjemler ila. de neste 6 månedene. De etterlyste plan for legetjenesten for å kunne vurdere et kommunalt fastlegekontor i neste utvalg.

Tidligere denne uken ble plan for legetjenesten 2021–2024 lagt fram i helse og sosialutvalget, i tillegg til strakstiltak for inneværende år med blant annet et kommunalt fastlegekontor.

Igjen opplevde jeg at administrasjonen ble mistrodd da vi informerte om vanskene med å få vikar. Det ble henvist til en enkelt lege som fikk vikar ila. 4 uker. Denne vikaren hadde nettopp avsluttet et engasjement hos en annen fastlege i byen og ønsket å fortsette som vikar.

Jeg har ingen erfaring med lokalpolitikken, men stiller meg undrende til den mistilliten som enkelte politikere har til administrasjonen.

Slik jeg ser det er det lettere å påvirke politikerne utenfor enn innenfor organisasjonen. Jeg synes det er flott at fastlegenes tillitsvalgte har engasjert ledende politikere og fremmet forslag om Tromsø-modellen. I plan for legetjenesten er flere av disse tiltakene nevnt som en del av et større bilde for å redde fastlegeordningen i Sandefjord. Jeg er glad for at dette forslaget har kommet utenifra for jeg tror faktisk at dersom administrasjonen hadde vist til denne modellen, så hadde den blitt sablet ned.

Limbotilstand: Uvissheten om hvilken driftsform politikerne bestemmer seg for medfører at vi blir sittende og vente mens situasjonen forverres for Landstad legekontor.

Samtidig som legene ved Landstad har sagt opp fastlegeavtalen mister vi 2 leger som har jobbet ved helsestasjon. Jeg kan ikke pålegge andre fastleger, som har nok å gjøre, å ta helsestasjon en gang i uken og jeg kan ikke prioritere leger bort fra sykehjemmene til fordel for helsestasjon.

Per i dag er det:

  • 155 ledige hjemler/vikariater på landsbasis
  • 15 i Vestfold-Telemark.
  • Sandefjord har 5 utlysninger ute nå – ikke inkludert 4 oppsagte hjemler.

Jeg har blitt kontaktet av leger som lurer på om vi har gjenkjøpsavtale eller andre tilskudd som gjør det attraktivt å kjøpe hjemmel i Sandefjord eller om vi oppretter kommunalt fastlegekontor.

Foreløpig vet jeg ikke hva vi har, og tiden går……….

Politikerne lover at ingen skal stå uten fastlege – det kan ikke jeg love.

Kari Statle Gulbrandsen, kommuneoverlege kliniske legetjenester.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.