Gå til sidens hovedinnhold

Ja til kritikk med adresse

Redaktør Ulrichsen kritiserer i et innlegg Sandefjord kommune for mangel på åpenhet og feil beslutninger de siste fem årene. 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg er enig i noe av redaktørens kritikk, men jeg syns han mangler den treffsikkerheten som kreves for å svare den opp på en god måte.

Hvem kritiserer han for hva?

Er det politikere, administrasjon, ordfører, rådmann, rådmenn, noen politikere, enkelte ansatte eller er det alle disse?

Uavhengig av hvem han kritiserer tillater jeg meg som rådmann å komme med noen synspunkter til temaet han tar opp.

Hvis jeg ikke gjør det, står jeg jo også i fare for å bli rammet av samme logikk og kritikk som Ulrichsen bruker og retter mot kontrollutvalget: Siden utvalget ikke svarer på hans kritikk, må vi anta at de er enig i den.

LES HVA REDAKTØR ULRICHSEN MENER HER: Hvor mye er det plass til under teppet i rådhuset?

Ikke feilfrie

Vi påstår på ingen måte at vi er feilfrie i arbeidet vårt. Men målet vårt er å lære av feilene og hele tiden være fremtidsrettet og løsningsorienterte.

Det oppnår vi med konkrete tiltak. Det er en av grunnene til at vi siden 2019 har gjort store endringer i balansen og skillet mellom politikk og administrasjon.

Det politiske lønns- og ansettelsesutvalget er avskaffet, den politiske byggekomiteen er historie, nye politiske reglement er utarbeidet, nytt delegasjonsreglement er på plass og den politiske utvalgsstrukturen er justert.

I tillegg er det gjort store endringer i den administrative organiseringen og styringen.

Jeg opplever at alle strukturer og relasjoner er på plass i Sandefjord for å oppfylle kriteriene for hvordan en moderne og demokratisk kommune skal og bør styres.

Dermed kommer også kontroversielle debatter som hva som kan eller bør sies fra møter som er lovbestemt lukkede opp til overflaten. Det tenker jeg er bra, og et godt utgangspunkt for en åpen og fri debatt.

Frihet til å ytre seg

Når jeg fikk spørsmål i formannskapet om hvordan Sandefjords Blad hadde fått tilgang til en protokoll fra et møte som var unntatt fra offentligheten og hva man kan referere fra slike møter, så ga jeg et tydelig svar på det:

Protokollen er utlevert etter en innsynsbegjæring. I slike saker gjør vi alltid en konkret vurdering, og i dette tilfellet tilsa denne vurderingen at protokollen burde utleveres.

LES SAKEN HER: En tredjedel av Fellesnemnda ville ikke ha Seeberg som kommunalsjef. – Vi ønsket en person med nye briller, som kunne gi oss en annen kultur i Sandefjordskolen.

Taushetsplikten gjelder bare for de taushetsbelagte opplysningene som gis i slike møter. Øvrige opplysninger er ikke underlagt taushetsplikt.

Jeg understreket også i mitt svar at friheten til å ytre seg slik den er nedfelt i grunnlovens §100 selvsagt gjelder for folkevalgte. Samtidig kan det gjøres ulike vurderinger av hva som bør sies eller ikke sies, i folkevalgtes rolle som arbeidsgivere. Det syns jeg det er klokt å ha en debatt om.

Komplekse og langvarige saker

Sandefjords Blad har brukt mye spalteplass på spesielt en varslersak i kommunen.

Det er redaktørens privilegium å avgjøre hvilke saker han vil ha på trykk, hvordan de presenteres og hvilke krav han setter til kildebruk.

Vi har vært åpne på at dette er vanskelige saker å håndtere. Men vi kan ikke la oss lamme av det.

Mitt ansvar som rådmann er å sørge for at slike saker behandles etter det regelverket som gjelder.

Derfor var to av de tingene som jeg prioriterte høyest å få på plass etter at jeg begynte i stillingen et nytt, utvidet og oppdatert varslingsreglement, og et tilsvarende etisk reglement.

Det har vært grundige prosesser rundt begge disse og jeg oppfatter at kommunen i dag er i bedre stand til å håndtere slike saker enn den var for noen år tilbake.

En konsekvens av regelverket er at varsling mot ledelsen skal håndteres eksternt, noe som betyr bruk av eksterne advokater. Noe som dessverre koster ikke så rent lite penger.

Jeg skulle ønske det fantes enkle løsninger på komplekse og langvarige saker, men min erfaring er nok at det gjør det sjeldent.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.