Redaktør Steinar Ulrichsen hevder i en kommentar på Facebook at SB bare kan bli bedre av å få mange innspill og kommentarer. Saken dreier seg om mengden av reaksjoner SB mottok på sin reportasje om oppsigelsen av generalsekretæren i Frilynt. Men der tar Ulrichsen feil! SB kan ikke bare bli bedre av mange innspill og synspunkter. Da må det helt annet krutt til. Da kreves evnen og viljen til selvransakelse. Læring skjer ikke på autopilot. Det kjenner SB godt til.

Som jeg opplevde i likhet med byens rådmann, velger SB en innfallsvinkel på sitt forsvar upassende til kritikken. Det er altså en betydelig forskjell mellom å bringe en nøytral nyhet og det å være ukritisk mikrofonstativ for en arbeidsgiver. Det er det siste jeg i mitt første innlegg på Facebook bemerket som tarvelig. Jeg har utallige ganger hørt arbeidsgivere karakterisere uønskede hendelser som meget alvorlige.

Men også her kommer det an på øynene som ser. Andre med like god innsikt kan vurdere situasjonen som storm i vannglass. Noen går også lengre, og karakteriserer det som måtte ha opprørt en arbeidsgiver, som å være helt på sin plass. Nettopp derfor er jeg dypt uenig i den «korsfestelsen» SB bidrar til. Jeg blir ikke overrasket om for eksempel noen «nettroll» eller personer med ulike hevnmotiver nå ser muligheten til å utnytte SB som arena for sine lyster.

Når veien til gapestokken er så kort som i dag, kan dessverre noen falle for fristelsen.