Men nå foreslås et unntak: Hele Åsenområdet bør skjermes for ytterligere utbygging, mener administrasjonen i Fortetting 2-planen.

Burde jo være førstevalget

Men dette området ligger nær sentrum, og burde være et førstevalg for fortetting med sin nærhet til tog, buss og øvrige sentrumsfunksjoner. For nettopp i dette området finnes de virkelig store tomtene og eplehagene som ville ha kunnet romme mye av den fortettingen som kommunen legger opp til.

Utøylet iver

Interessant er det at det foreslås å skjerme bebyggelsen i akkurat dette området. Kanskje begynner man å ane konsekvensene av denne utøylede fortettingsiveren, nå som de ærverdige beboere i Åsenområdet, som jo også er vanlige folk, kan risikere å bli rammet av viruset.

Mange vil spørre seg hvorfor det skal skjermes for fortetting akkurat her, og hvorfor akkurat beboerne i dette området skal kunne unndra seg en villet utvikling for byen for øvrig.

De mest bemidlede

Påfallende er det jo at dette området er bebodd av de mest bemidlede, og dermed de mest innflytelsesrike lagene, i kommunen. Det ville heller ikke smake så godt hvis byens ordfører, som jo bor litt lenger nede i Åsen, skulle støtte et varig vern av kremtoppen i sitt eget område.

Det fremstår i det hele tatt som underlig at de med store privilegier vil skjerme sitt eget nabolag, samtidig som de i praksis tar del i utviklingen mot stadig større fortetting av Sandefjord forøvrig.