Da har jo Sandefjord snart en sammenhengende fjordpromenade slik andre byer har, nyter og skryter av?!

Det som mangler i dette bildet er passasjene ved ferjeleiet, og mellom Kamfjordkilen og Gokstad kystlag. Nå skal jeg ikke starte ferjedebatten igjen her – den saken vil nok modnes av seg selv innen et tiår.

Men den andre strekningen, den langs Vesterøyveien fra Sandefjord Motorbåtforening til forbi Fjellvikbakken – der er det essensielt å få til en bedre løsning, for pr. i dag må gående og syklende krysse den sterkt trafikkerte Vesterøyveien ikke bare to, men tre ganger!

Det er lite fotgjengervennlig og langt fra trafikksikkert for barn og andre.

Men hva skjedde egentlig der?

I sakspapirene fra 2002 står det presisert i siste setning: «Felles avkjørsel (kommentar: for Sjøhusene, Vesterøyveien 13 og 15) skal være åpen og inngå som del og kommunens gang-, og sykkelveinett langs Vesterøyveien mellom sentrum og Framnes», signert ordfører Per Foshaug 26.06.2002.

Men har det blitt sånn? Foreløpig har jo ikke kommunen bygget en gangvei videre langs sjøen, og eierne av Vesterøyveien 13 og 15 har satt opp et stengsel i enden av innkjørselen. Men om kommunen vil etablere fjordpromenade til Framnes, er vel saken klar; Gangveien kan flyttes til sjøsiden av Vesterøyveien! Dette ville være et stort løft for folks opplevelser, spesielt når det etableres en bydelspark her, og ikke minst som et grep som vil øke folk villighet til å skifte fra bil til gange og sykkel.

Mange ville nok ønsket seg å kunne gå på bryggene foran sjøhusene. Det er vel heller tvilsomt om det blir mulig. Men en nestbest løsning er en hyggelig passasje bak husene det lille stykket, med gløtt ut til fjorden, forbi den lille slippen, før man kommer til bunnen av Fjellvikbakken. Og derfra skulle det være enkelt å legge en fjordnær promenade til Langestrand, om ikke Sissener det siste stykket får særbehandling av politikerne.

Tenk så viktig den lille strekningen bak sjøhusene blir når bydelsparken innerst i Kilen syder av barn og tiltrekkende aktiviteter, og Gaia nyter pensjonisttilværelsen her. Når det på Framnes blir ny restaurant - som selvfølgelig også får offentlig gangareal mot fjorden - i tillegg til servering og arrangementer i Fjordfolk og Magasinets lokaler og terrasser, og ettermiddagssolen steker på turister og fastboende, da VIL folk vandre langs sjøen fra Framnes til sentrum slik planen har vært i 20 år!