Jeg er også en av brukerne og undrer på hvorfor SB lager et innlegg med denne vinklingen, når de ikke har undersøkt med EviBase sine eiere deres utgangspunkt og forberedelser før de startet. Ref. Gravdal. Jeg ble intervjuet, men min mening passet ikke inn i SBs syn på saken, så dette ble ikke publisert.

Det skader avisens renommé hvis det er slik de utfører den undersøkende journalistikken sin. I tillegg hevder ansvarlig redaktør at de er uavhengig i sin fremstilling av saker i avisen. SBs fremstilling av saken er ensrettet, og den er heller ikke i balanse mht. at saken er presentert fra flere sider.

EviBase

EviBase har flere hundre medlemmer og ikke alle har blitt henvist dit av lege. Medlemmene har selv bedt om å bli medlem fordi de ser verdien i dette tilbudet. Når en begynner å trene, så er det helt naturlig at en har mange spørsmål som en trenger svar på.

En personlig trener er bra, men det er ikke så mange som har råd til en slik hjelp. Derfor er 599 kr pr. md. en fornuftig pris, mht. den hjelp en får. Jeg synes hjelpen har vært veldig bra. Helt uvurderlig for min del. EviBase er også fri for treningsfantastene som ser seg selv i speilet på muskelstørrelsen. Her er det fokus på kvaliteten på muskler og på egen helse og utvikling av denne.

Den trygghet hjelpen gir fra EviBase, ville jeg ikke vært foruten. Oppfølgingen er hver fjerde måned med en lege og øvrig oppfølging fra leder av EviBase. Oppfølgingen går ut på utveksling av erfaringer, veiing, livmål og mange andre spørsmål som gjelder forbedringsområder. Etter hver trening på tredemølle får en se hvilke oksygenopptak og hvilken biologisk alder en har oppnådd gjennom en App. Treningen går ut på 4x4minutter på tredemølle og 4x4 i benpress. Her er det opp til en selv hvilken utvikling en ønsker, men du oppfordres til å øke, slik at du blir god og varm og andpusten for at oksygenopptaket kan bedres. Jo høyere tempo desto bedre oksygenopptak. Oksygenopptak i blodet er viktig for kroppens mange funksjoner.

En kan også få et billigere medlemskap på kr 399 med én oppfølging pr. år. Dette kan være aktuelt når en har ett eller flere års erfaring bak seg.

Presset til å trene på EviBase

SB referer til at noen har følt seg presset til å trene på EviBase. Sitat « – Fastlegen pushet meg ganske kraftig, og det synes jeg er problematisk, uttalte pasienten».

Deretter skriver avisen «Allerede før pasienten går inn døra til legekontoret, er det en skjevhet i maktbalansen. Legen har lang utdanning, peiling på kroppen enhver levende sjel bor i, har autorisasjon til å skrive ut sterke medikamenter du ikke får uten legens signatur, og kan, gjennom sin fagkunnskap, gjøre deg frisk om du er syk.» «Når legen da henviser deg til et treningstilbud er det naturlig å ta det for god fisk, men når de selv har eierinteresser, blir det straks mer komplisert.

Deres pasienter, og befolkningen ellers, bør kjenne til fastlegenes mulighet til å tjene penger på treningsmedisinen de anbefaler. Helt uavhengig av hvor godt dokumentert og forskningsbasert effekten av treningen er.»

Er det noen med bakgrunn i sitater ovenfor fra avisen, som føler seg presset til å ta de piller legen foreskriver? Det legen foreskriver, er det legen mener en trenger. Noe er reparerende og annet er forebyggende. Vil du ha piller for å reparere eller vil bli friskere ved å trene eller en kombinasjon, slik at en får et bedre helsegrunnlag for din egen kropp. Det viktigst her er å holde seg frisk, slik at vi kan gjøre det vi ønsker uansett alder. Jeg tror de fleste ville unngått å ta piller for å reparere en helse. Da vil riktig kosthold og trening være det svaret de fleste gir. Forebygging er viktig.

Noen trener også før en operasjon, da det viser seg at en kommer raskere på bena etter operasjonen.

Treningspille

Hvis trening hadde vært å finne på pille, så hadde vi nok alle tatt den. Det å begynne å trene krever noe av oss. Vi må jobbe, bli svett mm, men det er så herlig etterpå. Når en erfarer hvilken effekt det har, så blir jeg overbevist om at trening er veldig godt for min helse. Jo eldre en er blir, desto mer får man igjen for treningen.

Vi har så lett for å tro at det ikke hjelper eller at det er for sent, men der tar vi feil. Jeg har ingen idrettslig erfaring eller har trent i mange år tidligere. I en alder av 67 begynt jeg å trene. Vi har alltid sagt at 40 minutter rask spasertur daglig gir en god effekt til å vedlikeholde vår helse, men er det dette vi gjør? Dessverre nei. I vår travle hverdag prioriteres ikke dette.

Reduksjon av medisiner

Jeg har fått referert fra min fastlege og snakket med dem som jeg trener sammen med, hvilken effekt de har hatt. Fra å føle seg bedre til det å redusere bruken av piller kan ikke være annet enn positivt. Hvis en ikke jobber i farmasøytisk industri, da. Trening er medisin uten bivirkninger. Begynn pent og utfordre deg selv etter hvert, så finner du fort ut at du klarer mye mer enn du tror, og effekten er tydelig.

Leger og trening

Jeg er overrasket over at ikke leger foreskriver trening som alternativer til piller. Det kan ha sammenheng med at legestudiet ikke har så mye om dette i deres utdanning, og de er derfor usikre på effekten. Det kan også ha noe å gjøre med målsettingen med utdannelsen. Her snakker vi om å unngå sykdommer. Det legen må gjøre når en har blitt syk, er å finne frem til hvordan få deg frisk.

Ole Petter Hjelle i Holmestrand har skrevet en bok om sine erfaringer med fysisk trening i boken «Sterk hjerne med aktiv kropp». Han er lege og har trening med sine pasienter ukentlig og kan rapportere om svært gode effekter. Hjelle viser til økt intelligens, bedre hukommelse, bedre stressmestring, mer kreativitet, lengre og bedre liv og redusert risiko for depresjon og demens.

Han også etterlyser markedsføring av treningens verdi for helsen. Jeg utfordrer derfor legestanden i deres ansvar i å jobbe preventivt ved å foreskrive trening istedenfor piller. Jeg ønsker meg at det publiseres mer fra de mange forskningsresultater som finnes om dette. Gjør dette kjent, driv voksenopplæring. Vår helsemessige utvikling i Norge har gått den gale veien. 70 % av oss voksne er overvektig. 25 % av våre barn er overvektige. Vi trenger å ta tak i oss selv med hensyn til ansvar for egen helse. Det ansvaret har også våre fastleger.

Ferskvare

Vår kropp er ferskvare, og den fornyer seg hele tiden. For eksempel så endres kulturen i vår tarm fullstendig bare på noen få uker. Ref. lege Berit Nordstrand. På syv år har vi byttet ut alle kroppens celler. Hvis vi da spiser usunn mat og ligger på sofaen, så er det ikke så rart at vi får ulike livsstilssykdommer.

Treningssenter som preventive tiltak: Vi, så vel som leger, har et ansvar for preventivt å ta vare på helsa vår. At leger da etablerer et treningssenter med faglig veiledning som ikke finnes i Norge eller i andre land i Europa, er svært positivt. Det er et kinderegg for oss som vil ta ansvar for vår egen helse. Leger har også ansvar for å jobbe preventivt, uten at jeg har sett så mye av det. Derfor heier jeg på dette tilbudet i EviBase, som et unikt tilbud og som har gitt meg mye hjelp.

Min situasjon

Jeg har en revmatisk sykdom og spurte min revmatolog om trening ville hjelpe eller eventuelt redusere utviklingen av min sykdom. Hans uttalelse var klar. Fysisk trening vil være positivt for deg i din situasjon. Den gang fantes ikke EviBase. Da det ble etablert, spurte jeg min fastlege om det ville hjelpe meg, og han bekreftet at dette ville bedre min situasjon. Det har det så absolutt gjort. Da slet jeg spesielt med vondt i kneet når jeg gikk i trapper. Fra å gå ett skritt av gangen i trapper så kan jeg nå løpe i trapper. En fantastisk god følelse.

Sandefjords Blad

En journalist i SB ringte meg for et par uker siden og spurte om mine erfaringer med EviBase. Jeg fortalte om mine positive erfaringer og hva dette hadde bidratt til. Jeg ble spurt flere ganger om jeg hadde noen betenkeligheter ved at min fastlege hadde eierinteresser i EviBase. Mitt svar var at jeg så ikke noe betenkelig i dette. Hvordan kan leger jobbe forebyggende hvis de ikke får lov til å for eksempel etablere noe slikt som dette. Vi er for tradisjonelle i vår tankegang hvis ikke vi skulle si at et slikt tilbud ikke var velkomment.

At avisen prøver å så splid og andre betenkeligheter, synes jeg de skal unngå. Avisen har et ansvar i sin undersøkende journalistikk, men dette lukter det svidd av. Virker nesten som en kampanje imot. Er det slik en møter nye virksomheter i Sandefjord? Dette er en sak som vi ser er vel undersøkt og avklart før det etableres. Synes at avisen burde gjøre sin undersøkende jobb bedre og ikke kun legge sitt eget syn i saken. Det er slik jeg oppfatter det da jeg ser hva SB skriver. Jeg fikk også melding om at intervjuet av meg kanskje ikke vil bli brukt allikevel. Nå ser jeg hvorfor. Mitt syn var annerledes enn det avisen ville ha frem.