I sommer raste debatten rundt Restaurant- og matfag, selv om det ikke var konkludert eller gjort politiske vedtak. Nå ser vi at det skapes usikkerhet rundt linjene Musikk, dans og drama, Kunst, design og arkitektur og Toppidrett. Det skrives artikler og debattinnlegg, og både elever, ansatte, tillitsvalgte og kulturlivet har kommet med sterke reaksjoner.

Vi var imot fylkessammenslåingen

Som kjent så var Arbeiderpartiet imot tvangssammenslåingen med Telemark, og vi er redd det vi nå opplever kan være en av flere uønskede konsekvenser.

Høyreregjeringa har kuttet i overføringen til fylkeskommunene, og svekket det økonomiske handlingsrommet til det nye fylket. Derfor har vi forståelse for at det nye fylket må kutte i budsjettet, men vi er likevel sterkt kritiske til måten dette gjennomføres på.

Skaper usikkerhet

Den åpne innspillsprosessen administrasjonen har lagt opp til, skaper stor usikkerhet blant mange, og innbyggere i Vestfold og Sandefjord tyr til vår tids fakkeltog i form av opprop og signeringskampanjer på sosiale medier.

Dette engasjementet har jeg stor forståelse for, fordi SVGS representerer sterke fagmiljøer innen både kunst, musikk, mat- og restaurantfag og idrett, som har hatt og har stor betydning for Sandefjord kommune, Vestfold og landet. Vi har i Sandefjord utdannet både mesterkokker, idrettshelter og internasjonale stjerner, slik som Lise Davidsen.

Jeg er opprørt

For å være helt ærlig så er jeg ganske opprørt over de forslagene som foreligger, og klarer ikke å se at dette er riktige prioriteringer for framtida. Når man peker på behovet for framtidas arbeidstakere, så blir ofte evnen til å tenke kritisk, være kreative og evnen til å samarbeide framhevet som viktige egenskaper. Vi må ikke undervurdere kulturfagenes betydning for hele mennesket i framtidas arbeidsmarked.

Som sagt så har saken også skapt sterke reaksjoner i Sandefjord Arbeiderparti. Ingenting er foreløpig vedtatt, og jeg har løpende kontakt med våre fylkespolitikere og forventer at vår fylkestingsgruppe ivaretar hele det nye fylket, der Sandefjord er den største kommunen.