Gå til sidens hovedinnhold

Her vil Bane NOR at toget skal gå i Larvik

Artikkelen er over 2 år gammel

Så er det klart. Bane NOR anbefaler at det bygges jernbanestasjon i Indre havn, og at traseen inn mot Larvik går over Stålaker.

Det ble klart da planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug og hennes stab la fram innstillingen for politikerne i kommunestyret onsdag formiddag.

Stasjonsløsningen som Bane NOR går for, i Indre havn, er den høye løsningen, som gir tilgang til sjøen gjennom underganger på hele strekningen.

Solhaug la i innstillingen vekt på kostnadene på de ulike prosjektene, hvor store konsekvenser de ulike alternative ville gi, og hvilken nytteverdi alternativene vil gi for framtiden.

Prosjektsjefen understreket at begge stasjonsplasseringer har sine styrker og sine utfordringer, begge to. For Indre havns del vil denne traseen blant annet kreve mindre tilpasninger i byen. Samtidig knytter den seg på eksisterende gatestruktur og bygger videre på den bygningsstrukturen som ligger der i dag.

På kostnadssiden er det store forskjeller på de ulike alternativene. Indre havn-løsningene er billigst å realisere, med en prislapp på rundt fire milliarder kroner for begge. Dyrest er den lave varianten i Kongegata, som vil koste i overkant av seks milliarder, mens den høye varianten er omtrent en milliard dyrere enn høy løsning i Indre havn.

På nyttesiden kommer også Indre havn-alternativene best ut, med den lave varianten som aller mest nyttig. Denne frarådes imidlertid av Bane NOR da den strider mot nasjonale mål.

Bane NORs vurdering av høy løsning Indre havn

De viktigste fordelene:

 • Vesentlig lavere investeringskostnader enn Kongegata.
 • Scorer best på «ikke-prissatte» verdier. +
 • Fjerner dagens fysiske barriere og gir god muligheter for sammenkobling av sjøfronten og bakenforliggende by. +
 • Gir gode muligheter for byutvikling og et godt knutepunkt rundt stasjonen. Kort avstand til planlagte utviklingsområder.

De viktigste ulempene:

 • Lang stengetid for jernbanen (12-14 måneder).
 • Litt dårligere nytte, sammenlignet med Kongegata.
 • En viss risiko for setningsskader på Herregården, men mindre enn for Indre havn, lav løsning. -
 • Omtrent 45 boenheter blir berørte.

Bane NORs vurdering av høy løsning Kongegata

De viktigste fordelene:

 • Samlet sett rangert som nest best (etter Indre Havn, høy løsning).
 • Kort reisetid.
 • Kort stengetid.
 • Fjerner dagens fysiske barriere og gir best muligheter for sammenkobling av sjøfronten og bakenforliggende by.
 • Gir gode muligheter for byutvikling og et godt knutepunkt rundt stasjonen. Noe lenger avstand til planlagte utviklingsområder enn Indre havn.

De viktigste ulempene:

 • Høyere investeringskostnad enn Indre Havn lav. Høyere nytte av tiltaket men dette veier ikke opp for større kostnader.
 • Svært krevende anleggsfase og massetransport i sentrum.
 • Omtrent 220 boenheter blir berørte

 

18-12-12 Presentasjon av anbefaling for Larvik (1).pdf  

Kommentarer til denne saken