Da skal de selvsagt ikke endre på den beslutningen bare fordi det parallelt med saken har blusset opp en debatt om hvorvidt teltet passer inn der det står. Det er et poeng i seg selv at vi gir forretningsdrivere så forutsigbare rammevilkår som mulig. Men det er verdt å merke seg at debatten er opphetet og har vekket mye engasjement. Det var også bakgrunnen til at Sandefjords Blad tok fatt i den. Det er lokalavisas jobb. Saken vi publiserte tirsdag (papiravisa onsdag) har så langt fått over 71 opphetede kommentarer – og i korte trekk deler innleggene seg i to leire.

LES OGSÅ: Er dette teltet pent eller stygt?

De som peker på at teltet står for et viktig kulturtilbud i byen, at det genererer inntekter og arbeidsplasser. Jeg vil for min del legge til at teltet også er med på å fylle Badeparken med et positivt innhold i sommermånedene.

Den andre leiren peker på at de ser skjemmende ut, at det ødelegger bakgrunnen for Hvalfangstmonumentet og at det ikke hører hjemme i Badeparken.

Med andre ord, sett på litt avstand, kan det se ut som om de aller fleste, med noen unntak, er enige om virkelighetsbeskrivelsen. Vi ønsker innholdet i teltet, men er delt i synet om hvorvidt det er verdt prisen – at teltet ser ut som det gjør og står der det står.

LES OGSÅ: Beste Fon-teltsommer noensinne

Det er et poeng som jeg synes driverne bør få med seg. For de forteller selv at de ønsker dagens plassering fordi det synes godt. Men det er et argument som bør forplikte – synes det godt – bør det også se bra ut.

Nå har driverne også fått fem år til på seg. Motstanderne av teltet får i den tiden trøste seg med at telt-gjengen fyller byen med ettertraktet innhold.

Men det er også en tid driverne av teltet kan bruke til å utvikle løsninger som gjør at teltet ser bedre ut. Kan hende bør de ta dagens debatt som et viktig signal. Det er ikke gitt at de med dagens uttrykk på teltet, får fornyet leieavtale etter at de fem nye årene i avtalen er løpt ut.