– Kvinner bedrer inntjening og trivsel

KVINNENE PÅ SKOLMAR: Seniorkonsulent for e-faktura Tonje Bjørndahl (f.v.), salgssjef for e-faktura Janne Olsen, administrasjonsansvarlig Anette Loftum og EDI-konsulent Ann Kristin Kjellerød er fire av til sammen 14 ansatte ved Compellos avdeling i Sandefjord.

KVINNENE PÅ SKOLMAR: Seniorkonsulent for e-faktura Tonje Bjørndahl (f.v.), salgssjef for e-faktura Janne Olsen, administrasjonsansvarlig Anette Loftum og EDI-konsulent Ann Kristin Kjellerød er fire av til sammen 14 ansatte ved Compellos avdeling i Sandefjord. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

IT-bedriften Compello opplever at kvinner er i mindretall av søkere på ledige stillinger. Målrettet innsats har gitt resultater.

DEL

Mens bransjen for øvrig har en kvinneandel på 19 prosent (Norsk Gallup 2014), har ­IT-bedriften Compello klatret langt over snittet, med en prosentandel på 36. Ved avdelingen på Skolmar er det cirka 30 prosent kvinner av 14 ansatte.

Anette Loftum, Tonje Bjørndahl, Ann Kristin Kjellerød og Janne ­Olsen ved Sandefjord-kontoret setter pris på å kunne jobbe med kolleger av begge kjønn.

– Mangfold er viktig i alle samfunnslag, og man kommer styrket ut med mangfold i ­bedriften, mener Loftum.

LES OGSÅ: Forsker: - Ikke like enkelt for kvinner å satse på karrieren

Kamp om ressursene

Ifølge Gustav Line, administrerende direktør i Compello, er det en utfordring å rekruttere dyktige medarbeidere til ­IT-bransjen generelt. Lav ­arbeidsledighet i bransjen og høye krav til kompetanse gjør at det blir kamp om ressursene.

– Spesielt vanskelig er det å rekruttere kompetente kvinner, i en bransje med 19 prosent kvinneandel. Vi er ikke fornøyd med en andel på 36 prosent, og har som ambisjon å øke dette. Det er også viktig å få flere ­kvinner inn i ledende stillinger, mener Line.

I den sammenheng gjør ­selskapet flere ­bevisste tiltak for at kvinner skal oppleve dem som en ­attraktiv ­arbeidsgiver (se fakta nedenfor).

LES OGSÅ: NHO-sjefen ber kvinner jobbe mer

Kvinner i nettverk

Compello har nylig ansatt to kvinner i mellomlederstillinger. Anne Gretland vil lede en ny nettskysatsing og Line Bjerke får ansvaret for selskapets B2B-salgsavdeling.

– Jeg har tidligere jobbet i sterkt mannsdominerte miljøer. Det at Compello har en ­kvinneandel på 36 prosent motiverte meg veldig for stillingen. Menn og kvinner har ulike synsvinkler og jeg mener en ­balanse mellom kjønnene bidrar til mer kreative prosesser, og ikke minst et godt arbeidsmiljø, sier Bjerke, som signerte kontrakt denne uka.

LES OGSÅ: Mye å hente innen lønn og deltid

Gretland, som leder nettskysatsingen, er i tillegg leder av Oda-Nettverk. Det er en frivillig organisasjon med 4.500 medlemmer, som jobber for å øke andelen av kvinner i IT-bransjen.

De fire kvinnene ved Sandefjord-kontoret er alle med i ­dette nettverket, og setter pris på å bli invitert til arrange­menter.

– Ledelsen legger også opp til sosiale arrangementer på tvers av avdelingene. Ved hoved­kontoret i Oslo er det mange jenter, så vi prøver å delta så ofte vi kan, sier Olsen.

TILTAK FOR Å TILTREKKE SEG
OG BEHOLDE KVINNER

Dette gjør Compello:

 1. Viser at de ønsker å tiltrekke seg kvinner når de skriver stillingsannonser.
 2. Bruker bilder av både kvinnelige og mannlige ansatte i markedsføringen av selskapet og løsningene.
 3. Tenker bevisst på å finne kvinner til å holde foredrag og presentasjoner.
 4. Satser på interne og eksterne nettverk, slik at de ansatte kan dra nytte av hverandres kompetanse på tvers. Kvinnene i selskapet er også medlem av Oda-Nettverk.
 5. Viser menn viktigheten av å ha mangfold – for både trivsel, inntjening, tanker og ideer.
 6. Har som ambisjon at man skal ha en kvinne som en av finalekandidatene ved ansettelse.

Dette anbefaler de også:

 1. Oppfordre kvinnene til å bli synlige i media og på sosiale medier.
 2. Produser flere artikler og foredrag som omhandler kvinner. Gjerne med kvinner som eksperter.
 3. Bruk mentorordninger.
 4. Coache kvinner som skal søke på ledene stillinger – hvordan gjøres det i søknaden og på intervju.
 5. Snakk om ting som skjer i IT-bransjen. Bruk eksempler og få fram at bransjen jobber med mennesker, hjelpe mennesker, forandre verden, bidrar til å gjøre verden et bedre sted.
 6. Les «Lean in» av Sheryl Sandberg ..
 7. Se: Emma Watsons «HeForShe Speech at the United Nations»

Artikkeltags