Da XXL lyste ut 50 stillinger til butikken, som skal åpne på Pindsle i juni, var responsen så enorm at varehussjef Jane Colbiørnsen fikk inn 650 søknader de første 48 timene.

28. februar gikk søknadsfristen ut. Til sammen har Colbiørnsen fått inn rundt 1.700 søknader.

– Dette er ekstremt bra, men jeg er ikke overrasket, sier hun.

LES OGSÅ: Slik skal sportsbutikkene møte XXL

– Ubalanse mellom tilbud og etterspørsel

Avdelingsdirektør Gunhild Løkkevol i NAV Vestfold mener søknadstallene hos XXL forteller mye om arbeidsmarkedet.

– Det er høy ledighet innen salgsarbeid, og spesielt blant unge, og jeg vil tro at mesteparten av søkerne til XXL kanskje er under 30 år. Nå er det 369 personer i Vestfold som gjennom Nav-systemet søker seg til butikk- og salgsarbeid. Samtidig har det vært 69 ledige stillinger innen dette yrkesområdet i februar. Det er en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, sier Løkkevol.

De ferskeste tallene fra Nav, som er fra februar, viser at det var høyest arbeidsledighet innen aldersgruppen 20-29 år i Vestfold. Ledigheten i denne gruppen er to prosent høyere enn samme periode i fjor.

– Det er blant de unge arbeidssøkere mellom 20-29 at vi har den høyeste ledigheten. Det er selvsagt bekymringsfullt, og vi har stort fokus på unge under 30 år i Nav. Et av tiltakene for å motvirke ledigheten er å arrangere Jobbsjansen. 14. april arrangerer vi Jobbsjansen på Rukla i Sandefjord, hvor «riktig kompetanse» skal møte ledige jobber. Det har vi lyktes ganske godt med, sier Løkkevol.

LES OGSÅ: Wood Group lyste ut 20 stillinger – fikk 2.700 søknader

– Når godt ut til unge

954 personer var helt ledige i Sandefjord i februar, mens 4.076 var helt ledige i fylket (tallene inkluderer ikke personer som er på tiltak). Dette tilsvarer en ledighetsprosent på 3,3 i Vestfold og 4,2 i Sandefjord.

Løkkevol tror en annen grunn til at XXL har fått mange søkere, er en kul stillingsannonse rettet mot det unge publikum.

– For det første har bedriften isolert sett gått ut med en åpen annonse når det gjelder kravspesifikasjoner, uten spesielle formelle krav. I tillegg har de appellert til «ildsjeler til Norges nye eldorado for sport og villmark» – som i mitt mer voksne hode tenker at når godt ut til unge, sier Løkkevol.

Minst 200 til intervju

Colbjørnsen er også varehussjef hos XXL i Tønsberg, og minnes da sportskjeden rekrutterte til åpningen av butikken der.

– Den gangen fikk vi inn rundt 1.500 søknader, så jeg regnet med noe av det samme i Sandefjord.

Foreløpig vet hun ikke helt når ansettelsesprosessen vi være ferdig. Intervjurundene er heller ikke gjort unna på en ettermiddag.

– Vi skal ha inn 200 til intervju, minst. Det er veldig mange gode søkere.

LES OGSÅ: Slik så det ut da XXL åpnet i nabobyen