Da jeg kom til Norge fra USA i 2013 var jeg begeistret - både over den spektakulære naturen i Norge og sjansen til å undervise International Baccalaureate (IB).

Begeistringen skulle vise seg å bli kortvarig. Like etter ankomst begynte jeg å stille spørsmål ved skolens praksis overfor de ansatte, og jeg ble overrasket over ledelsens svar. Jeg valgte å komme hit fordi det var Norge, et sted hvor jeg ikke trengte å bekymre meg over arbeidsvilkår og lønn.

Jeg oppdaget snart at selv i Norge må man kjempe for rettighetene sine.

Langvarig

Denne kampen er ikke ny, den har i hvert fall pågått alle de fire årene jeg har vært på Skagerak International School.

I mange år har det vært en fryktkultur ved skolen som har hindret de ansatte fra å organisere seg.

De siste to årene derimot, har de ansatte kommet sammen fordi skolens ledelse ofte har unnlatt å gi oss rettferdig behandling, i tillegg har vi fått forverrede arbeidsforhold. Nå som vi har kommet så langt, kan jeg forsikre deg om at vår beslutning er urokkelig.

Vårt formål er enkelt; en tariffavtale som sikrer våre arbeidsvilkår. Jeg er blitt fortalt at dette er en enkel forespørsel, at i Norge har alle tariffavtale, men selv har jeg aldri har hatt en.

Når ledelsen ved skolen lot det bli streik ved å nekte å inngå en tariffavtale, var de første reaksjonene fylt med bekymring for elevene. De har vært i våre tanker hele tiden siden streiken begynte. Hver dag kommer jeg til streikekaféen vår og ser kollegaer på gråten over elevene sine. Selvsagt vil en tariffavtale for lærerne også gi økt velferd til elevene. Lærere som ikke trenger å bekymre seg for pensjon, lønn og avspasering har mer tid til å konsentrere seg om elevene og forberede undervisningstimene.

Svingdør

Internasjonale skoler er kjent for høy utskifting av lærerstaben. De fleste lærere blir bare to eller tre år i et land før de går videre til neste, ofte på grunn av ugunstige arbeidsforhold. Å ha bedre arbeidsforhold gjør det mulig for lærere å bosette seg i et område, å bli en del av fellesskapet. Er ikke den stabiliteten en tariffavtale bringer bedre for våre elever enn en svingdør med nye lærere?

Hver gang skolens ledelse møter mediene er de raske til å snu denne konflikten til å handle om deres rett til å være “annerledes”. Dessverre har det vært få spørsmål om hva dette betyr. Lærere som ikke har likeverdige arbeidsvilkår garantert ved lov er ikke en god annerledeshet. Manglende velferdspermisjon er ikke en god annerledeshet hvis du mister et familiemedlem. Vi støtter forskjeller i den pedagogiske modellen, ikke forskjeller i arbeidsvilkår.

Barna først

Videre har det blitt hevdet at fagforeningen vår, Utdanningsforbundet, er ute etter å ødelegge private skoler i Norge. Ledelsen på skolen har publisert en link til Utdanningsforbundets nettside som «bevis» for denne påstanden. Imidlertid vil alle som besøker siden se at Utdanningsforbundet er mot kommersielle (for profitt) skoler og ikke private skoler generelt. Skagerak er imidlertid ikke en kommersiell skole. Jeg håper planen ikke er å gjøre den til en, og at dette er et punkt vi (ledelse og ansatte) alle kan bli enige om: At det ikke kommer noe godt ut av å sette profitt foran hensynet til barna.

Vår første uke i streik har ført oss lærerne sammen i et felles mål; en tariffavtale. Det har vært svært ubehagelig å bli låst ute fra skolen vår, med nøkler og datamaskiner beslaglagt.

Vår kamp er ikke en politisk kamp. Det er likevel en kamp, og vi er glade for å ha Utdanningsforbundet i ryggen. I hjemlandet mitt USA har jeg sett med egne øyne hva som skjer når folk ikke står opp for rettighetene sine, når fagforeningene mister streikeretten. Jeg vil be folk i Norge om å ikke gjøre de samme feilene som mine landsmenn, og støtte oss i vårt enkle, felles mål: En tariffavtale.

LES MER OM STREIKEN HER:

– Jeg synes det er udemokratisk å kjøre skolen opp i et hjørne.

Skagerak-elevene våknet opp til streik: – Litt urolig for at den blir langvarig 

Skagerak kan bli stengt fra torsdag på grunn av streik

Skagerak-lærere varsler streik