Nye tall fra Utdanningsdirektoratet for 2017 viser at 954 yrkesfagelever fikk læreplass i Vestfold. Det utgjør 67 prosent av dem som søkte. Det er rekord for Vestfold siden målingene startet i 2011. Det har vært en vekst på 3 prosentpoeng siden 2016.

– Den gode utviklingen viser at satsingen på yrkesfag gir resultater. Med flere læreplasser får flere elever muligheten til å fullføre utdanningen sin og komme seg inn i arbeidslivet. Denne arbeidskraften er helt avgjørende for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn i årene som kommer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fylkesvise forskjeller

På landsbasis er det også satt ny rekord i 2017. Hele 72 prosent av søkerne fikk læreplass. Alle fylker har skaffet flere læreplasser i 2017 enn i 2016, men det er forskjeller i andelen søkere som fylkene har klart å skaffe læreplasser til.

Best ut kommer Rogaland og Oslo, med læreplasser til 78 prosent av søkerne.

– Mange fylker gjør en god jobb med å skaffe læreplasser, men vi er ikke i mål. Det blir stadig flere søkere, og da må vi fortsette satsingen for å få enda flere læreplasser, sier Røe Isaksen.

Fortsetter yrkesfagløftet

Regjeringen har sammen med KrF og Venstre økt lærlingtilskuddet med 21 000 kroner per kontrakt, for å få flere bedrifter til å ta inn lærlinger.

Ett av grepene som er blitt gjort av regjeringen og samarbeidspartiene er det innførte kravet om lærling til bedrifter for dem som vil vinne offentlige anbud.

Samtidig vil de i 2018 styrke de yrkesrettede utdanningene med 70 millioner. Pengene skal blant annet gå til arbeidet med rekruttering av læreplasser i fylkene.