Jordvern i Sandefjord er ikke verd papiret det er skrevet på

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jordvern i Sandefjord kommune er ikke verdt papiret det er skrevet på.

Sandefjord kommunes administrasjon og politikere ser etter egnede områder for å bygge ny stor barneskole på Vesterøya.

Uttalelsen er at skolen ikke kan bygges på fjellgrunn og at det derfor må bygges på produktivt landbruksareal.

Kommunens administrasjon og politikere ønsker å bruke «litt» av det største jordet på Vesterøya til utbyggingen.

Jeg er selv født og oppvokst på Vesterøya og dyrker/produserer korn på leid jord i området fra Ormestad til Auve/Bentserød. Det er også andre bønder som dyrker korn og grønnsaker på jorder i Vesterøya, og vi har ikke mer matjord å miste til utbygging. Vi klarer ikke å dyrke mat på fjellgrunn.

Det vil bli behov for bedre gang- og sykkelveier samt generelt bedre veistruktur. Det er i tillegg stort behov for parkeringsplasser for ansatte og besøkende til skolen noe som vil ta enda mer av dyrkbar mark. Det som da blir igjen av det største jordet i Vesterøya blir da for inneklemt og lite drivverdig.

Jeg ønsker også at barn og lærerkreftene på Vesterøyas skoler skal ha gode lære- og arbeidsvilkår, og definitivt bedre enn det det er i dag. Mye av bygningsmassen har gått ut på dato.
Framnes skolen er den som er eldst og er alt for liten grunnet stor utbygging i nærområdene.

Mange av utbyggingsområdene ligger i kort avstand til dagens 3 skoler, og kan bruke mange av dagens boliggater til skolevei.

Elevene på Ormestad skole har generelt kort skolevei med trygg fremkomst ved bruk av boliggater. De har også Ormestadhallen i tett tilknytning til skolen som gjør skoleområdet sikkert.

Vesterøy skole har noen fortetnings områder, men ingen kjente store utbyggingsplaner. Området har også mye sykkel- og gangveier i tillegg til redusert fart på Veløyveien, noe som gjør at skoleveien er relativ sikker.

Våre fremsynte politikere og kommune administrasjon har vel tenkt på at de fleste av barna til den nytenkte skolen får en lengre og farligere skolevei enn den de har i dag.

Så hvis elever skal fraktes fra Tveitan – Buer- Varden- Framnes – og Fjellvikområdene til en stor skole er jeg så naiv at jeg mener det må bli mer trafikk på vei som allerede er meget trafikkert.

Så hvorfor skal jeg som en enkel bonde fra landet mene noe om skoleplassering og utbygging?

Jeg bruker veisystemet til å forflytte landbruksmaskiner i Vesterøya / Kilen området, og merker veldig godt hvor lite politikerne og kommuneadministrasjonen tenker på trafikkutviklingen i området når de sier «Ja takk» til mer utbygging i området.

Vi har store industriområder i nærmiljøet hvor den nye skolen er tenkt, som bringer med seg mye tungtrafikk. Politikerne våre ønsker å sende mer bil- og busstrafikk samt gående/syklende skolebarn på samme veinett. Tenk på f.eks. kryssing av Industriveien. Det er vel 5-6 år siden noen kloke hoder sa det skulle bygges gangveien fra Vesterøyveien til Vesterøya Idrettspark. Dette har ikke skjedd enda.

Det er for meg vanskelig å forstå at kommunens administrasjon og politikere mener at barna har bedre av å gå på en stor skole med en skolevei som generelt blir lenger og mer utrygg.

Jeg har tro på at politikerne våre tenker langsiktig på den samfunnsmessige gevinsten ved at Vesterøya forblir med 3 skoler, samt flotte bo- og friluftsområder.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.