Senterpartiet, hvor er dere?

Vi som er bønder og mange andre i Sandefjord som stemmer på SP fordi programmet sier at jordvern er en hovedsak, og at partiet er imot sentralisering av offentlig tilbud og instanser.

Med vedtak om å bygge ned flott dyrkbar mark på Virik/Sørby til boliger, industri på Skolmar og boligbygging på Unneberg og Freberg er det mange med meg som lurer på hvor SP er.

Jeg har ikke lest noe i mediene om at SP har noen som helst innvendinger mot nedbygging av dyrka mark.

Med dette friskt i minne samtidig som en ny stor sak om å ta matjord i Vesterøya til å bygge skole på planlegges, har jeg enda ikke sett noe motinnlegg fra SP.

Bare det å tenke på å bygge en barneskole på dyrkbar mark der barna skal få sin mat fra i fremtiden får det vel til å ringe noen varselbjeller selv i skoleledelsen? Dette skolesentraliseringsprosjektet på Vesterøya i tillegg til de andre planlagte storskolene må være en fin anledning til å vise SP politikk.

Vis Sandefjords befolkning at dere både kan ivareta landbruksinteresser og samtidig sikre at barna våre får tidsriktige skoler og god undervisning. En må bare tørre å tenke tanken og lytte til Sandefjords befolkning, det finnes andre gode alternativer.

Så vidt meg bekjent har også Høyre i sitt partiprogram for denne valgperioden at matjord og dyrkbare arealer skal skånes for nedbygging.

Når Høyre med flere nekter en utbygger å ta noen få mål med dyrkbar mark får de mye positiv oppmerksomhet rundt jordvern, men når 30–40 mål går med til industritomter og 150 mål går til boligbygging (Virik), da står det lite eller ingenting om jordvern i mediene. Pussig!

Høyre har så vidt meg bekjent også sagt at landbruksareal som må tas til utbygging skal erstattes med nytt landbruksareal. Har noen sett slike erstatningsarealer?

Stiller kommunale og private utbyggere på lik linje eller er deres landbrukspolitikk bare valgflesk?

Tenk på våre etterkommere og bevar dyrkbar mark!