(Tønsbergs Blad)

Det var stinn brakke med over 80 fremmøtte da Jordvern Vestfold inviterte til debatt på Gjennestad videregående skole. Selv om ingen hisset seg opp, som det lett kan skje når temaer som dobbeltspor, trasevalg og bevaring av dyrket og dyrkbar mark er på dagsorden, ble det likevel en debatt der mange hadde innspill og hvor politikerne måtte svare for seg.

Se rapporteringen fra debatten nederst i saken.

Etter at første del av møtet var gjennomført med innlegg fra Hans Jørgen Bihli, Bane Nor, Jon Randby, Fylkesmannens landbruksavdeling, Arne Nøkland, Jordvern Vestfold var det tid for kaffe og jubileum. For dette var en god anledning for Jordvern Vestfold til å markere sine 20 år. Det ble behørigj gjort med marsipankake, bakverk og kaffe.

Så var det tid for å høre hva Larviks, Sandefjords, Tønsbergs og Nøtterøys politiske øverste ledelse tenkte rundt dobbeltspor og jordvern.

Her kan du lese deg opp og sjekke noen av de ullike alternativene Bane Nor har presentert.

Fra Tønsberg møtte ordfører Petter Berg (H), fra Sandefjord ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H), for Nøtterøy kommune møtte varaordfører Bjørn Kåre Sevik (Frp) og fra Larvik stilte varaordfører Olav Nordheim (Sp). NB: Referat fra deres ulike innlegg ligger nederst i artikkelen.

 

Panelet fikk flere vriene spørsmål og utfordringer fra salen. Og salen fikk høre fire politikere som gikk langt i å love å jobbe for å bevare matjord.

– Men at det kommer til å gå med matjord for å få til dobbeltspor, det er siikkert, slo flere av politikerne fast.

Nøtterøys Bjørn Kåre Sevik oppsummerte møtet slik:

– Ingen i salen har sagt at de ikke vil ha dobbeltspor. Det synes jeg er positivt. Vi må se på de beste løsningen. Likevel vil noe matjord komme til å gå med, oppsummerte han.

LES OGSÅ: Jernbanebråket i Tønsberg gjør at Sandefjord og Larvik kommer foran i køen (+)

LES OGSÅ: Av 23 kandidater, gikk Vestfold av med pris for best jordvern

LES OGSÅ: Togplanene sendt til kommunen – nå er det opp til politikerne (+)