«Som en følge av nedstengningen av fabrikken i Russland 3. mars i år, har Jotun solgt sine aksjer i det 100 prosent-eide datterselskapet «Jotun Paints» LLC. Med virkning fra 2. august, overtar det russiske industrikonsernet Atomstroykomplex virksomheten, de ansatte og eiendeler» skriver malingsgiganten på sin hjemmeside.

Russland invaderte som kjent Ukraina 24. februar i år. Kort tid senere, altså 3. mars, meldte Jotun om at de la ned all virksomhet i Russland som følger av invasjonen.

Mer enn 300 ansatte ble stående uten arbeid.

– Vi har hatt virksomhet i Russland lenge. Vi har et godt team og moderne produksjonslokaler, men, sett i lys av den nåværende situasjonen, finner vi det riktig og nødvendig å legge ned all virksomhet i landet, sa Jotun-direktør Morten Fon i mars.

Nå er det altså klart at Sandefjord-firmaet forlater Russland.

– Vi har jobbet med å finne en løsning for vår virksomhet i Russland siden slutten av februar. Det har blitt mer og mer utfordrende å operere i landet under sanksjonsregimene, og vi innser at situasjonen ikke vil endre seg i nær framtid. Våre ansatte har vært vår hovedprioritet, og flere alternativer har blitt evaluert de seneste månedene. Vi synes det er leit at konklusjonen ble å selge selskapet. Vi tror vi har funnet en god løsning for våre ansatte under eierskap av Atomstroykomplex», sier Jotuns konsernsjef Morten Fon i pressemeldingen.

Jotun ønsker ikke å informere om salgssummen.