Skal utrede avfallsdeponiet ved Holtskjær

I perioden 1945–1955 dumpet Jotun avfall ved Holtskjæra. Andre aktører kan ha brukt deponiet helt fram til 1965. Nå har Jotun og Sandefjord kommune i fellesskap besluttet å undersøke området for å avklare deponiets omfang, om det er risiko for spredning av miljøgifter og eventuelle tiltak som kan gjøres.