Gangveien er sperret i Skiringssalveien ved Jotun Nybyen

Statens veivesen har sperret rundt femti meter av fortauet i Skiringssalsveien for å sikre myke trafikanter.