Jotuns generalforsamling livestreamet for aksjonærene. Konsernsjef og styreleder i karantene

Den 49. generalforsamlingen i Jotun fredag ble historisk på to måter. Den ene begivenheten var planlagt, nemlig kvinnelige aksjonærvalgte styremedlemmer innvalgt for første gang. Men at konsernsjef og styreleder ikke var til stede, var slett ikke meningen.