Gå til sidens hovedinnhold

Kampen mot det private hardner til

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiet har valgt sin politiske linje i kampen mot det meste av det som smaker av «privat». Ordet er nærmest blitt et fyord, et bannord i partiets retoriske vokabular. Vi ser utslagene i rikspolitikken, i de byene der Ap baserer sin maktposisjon på Sosialistisk Venstreparti og det kommunistiske Rødt, og lokalt i Sandefjord.
Private velferdstilbud motarbeides og skjelles nærmest ut. Private barnehageeiere er «velferdsprofitører» og av en slags lavere klasse og standard enn de kommunale. Private skoletilbud blir avvist og motarbeidet. Samtidig blir all form for konkurranseutsetting holdt på en armlengdes avstand. Statens vegvesen og Mesta skal ta seg av all veibygging, og offentlig privat samarbeide om store motorveiprosjekter blir framstilt nærmest som en fandens oppfinnelse.
Private helsetilbud blir avvist, pasienter skal helst ikke ha noen mulighet for å søke slike tilbud, alt skal foregå i offentlig regi. Ingen må få «snike i køen», ingen skal kunne betale seg inn raskt til privat behandling.
Det dreier seg først og fremst om ideologi og en dogmatisk tilnærming til felles utfordringer og behov. Arbeiderpartiet har dessverre forlatt sin tidligere pragmatiske og praktiske holdning til å løse samfunnsproblemer der det primære jo er å oppfylle folks ønsker. Det viktigste synes å være at løsningene kommer fra «det offentlige», fra pappa stat og mamma kommune. Problemstillingen gjelder ikke kvaliteten på tilbudene, eller hva brukerne mener. Man tror at alt som kommer fra det offentlige, som bærer navnet statlig eller kommunalt, i seg selv er en kvalitetsgaranti.
For 15–20 år siden gikk sentrale aktører i rikspolitikken og i kommunene inn for «barnehageforliket» etter at målet om full barnehagedekning var vedtatt. Forliket omfattet hele den politiske venstre-høyre-aksen, fra SV til Frp. En slags nasjonal dugnad ble satt i gang. Sandefjord kommune, som på den tiden sto overfor store investeringsoppgaver blant annet i ungdomsskolen, ønsket private utbyggere velkommen. Det førte til at ca. tre fjerdedeler av barnehagene våre er private.
Foreldre har siden vært fornøyd med både de kommunale og private barnehagetilbudene. Verken her eller ellers i landet er det uttrykt noe massivt ønske om at private barnehageeiere skal skyves ut og at kommunene skal overta.
Men særlig i Oslo, og andre steder der Arbeiderpartiet baserer seg på et flertall sammen med til dels venstreekstreme partier, er prosessen i full gang. De private tilbudene demonteres, velferdstilbud skal «rekommunaliseres». Avtaler med private sies opp, barnehager står tomme, private sykehjem legges ned. Det står ikke noe folkekrav bak kommunens overtagelse, men ideologi og sosialistiske dogmer trumfer alt, spesielt der Sosialistisk Venstreparti og det kommunistiske Rødt presser på.
Det er regnet ut at norske kommuner har spart store beløp på privat barnehagedrift. Agenda Kaupang har funnet at de har spart 19,33 milliarder samlet siden 2008. Bare i 20017 dreide det seg om 2,44 milliarder.
Bygging av store motorveiprosjekter i offentlig privat regi har gitt milliarder i besparelse. Konkurranseutsetting gjennom for eksempel kommunale innkjøp, blant annet av kollektivtilbud, og investeringsprosjekter, har gitt skattebetalerne store fordeler. Private skoletilbud er populære enkelte steder, selv om andelen norske elever som går i den offentlige skolen ikke er gått nevneverdig ned.
La oss ta et eksempel fra private helsetilbud som Arbeiderpartiet vil strupe og helst avskaffe ved lov. I mange bedrifter, små, mellomstore og store, finnes nøkkelpersoner som helst bør komme gjennom en akutt operasjon eller annen nødvendig behandling så raskt som mulig av hensyn til bedriftens konkurransekraft. Det behøver ikke dreie seg om toppledere, i de fleste tilfelle dreier det seg om ansatte med spesialkompetanse. Da er det i alle ansattes interesse at bedriften har en forsikringsordning og en avtale med et privat sykehus. De som benytter seg av disse tilbudene, går ut av køen og andre kommer raskere til behandling i det offentlige systemet.
Det ville være interessant om Arbeiderpartiet kunne svare velgerne på spørsmål som dette: Hvilke private barnehager i Sandefjord ser partiet helst forsvinner ut av markedet? Hvilke sykehjem? Vil man si opp avtalen med for eksempel det private Mosserødhjemmet? Vil man nedlegge Wang Ung? Få vekk Skagerak School? Det er nemlig ikke sikkert at Arbeiderpartiet vil klare å holde igjen i disse spørsmålene dersom man likevel foretrekker en moderat og pragmatisk linje lokalt – det avgjørende blir hvilket press partiet blir utsatt for fra Sosialistisk Venstreparti og det kommunistiske Rødt – om disse skulle komme på vippen.

Kommentarer til denne saken