Her i Norge er vi alle en del av demokratiet. Vi kan bruke stemmeretten vår, ytringsfriheten står sterkt og vi som ønsker det kan fritt bidra politisk og det er bare vi selv som setter begrensning for hvor langt vi ønsker å bruke engasjementet vårt.

Ytringsfriheten har imidlertid sin pris. Terskelen for å ytre usaklige, sjikanøse, aggressive og til og med ulovlige kommentarer i sosiale medier og artikler på nett er skremmende lav. Hva gjør det vel å taste uhemmet løs på tastaturet når man sitter hjemme i trygge og vante omgivelser, og ser et innlegg eller artikkel man er uenig i? Det får dessverre altfor sjeldent noen konsekvenser for den som kommenterer, men kan få svært uheldige konsekvenser for den som har lagt ut innlegget.

Alle har et ansvar

Et velfungerende demokrati betinger også at man tar ansvar, alle har et ansvar i større eller mindre grad. Nettkommentatorer (eller nettroll om man vil) handler ofte spontant og ubetenksomt. Hva med å tenke seg om noen sekunder ekstra før man sender av gårde en aggressiv kommentar som antakeligvis er langt mer ekstrem enn man egentlig mener? En god regel er å tenke: «hvordan vil andre oppfatte det jeg skriver?» En ytring er fri, men den som ytrer må kunne stå inne for det som blir skrevet.

Vi har alle et ansvar for å si ifra når vi ser noen trår over streken. Det er ikke bare lov, men også nødvendig å si ifra til den som publiserer sjikanerende eller hetsende kommentarer, til redaksjon eller moderatorer, eller til den som vedkommende ev. representerer (parti, forening, arbeidsgiver e.l.). Skal vi få bukt med problemet må man si ifra!

Innhold viktigere enn person

Mediene har et ansvar for å fremstille saker og debatter på en saklig og objektiv måte. Personfokusering er ofte mer salgbart enn saksfremstilling. Dette fokuset spres naturlig nok videre til lesere, seere og lyttere. Det er lett å bli mer opptatt av personene bak en mening enn selve meningens innhold. Såkalt tabloid journalistikk senker terskelen for meningsytringer og kommentarer som går på personkarakteristikk framfor sak.

Les også

Hat og trusler mot politikere er et angrep på demokratiet

Politikerne har et stort ansvar for å holde debatt og ordskifte på et saklig nivå. Jeg hører og leser innimellom, i ulike sammenhenger, at debattklimaet er tøffere og skarpere enn det var før. En politiker bør selvsagt tåle en tydelig debatt med sterke motsetninger, men hersketeknikker i form av nedlatende, personrelaterte kommentarer er ingen tjent med. Det å være folkevalgt er et resultat av et brennende engasjement, et ønske om å bidra med noe i samfunnet og de folkevalgtes engasjement er grunnpilaren for det flotte demokratiet vi har. Meningsutvekslinger på et saklig nivå er sunt og en drivkraft for det vi holder på med. Debatt på et usaklig nivå er det stikk motsatte, energitappende og fører dessverre til at man mister gnisten for å fortsette.

Ødelegg ikke engasjementet!

Vi har heldigvis mange dyktige ungdomspolitikere som brenner for sine saker. Det lover godt for framtida, men det betinger at vi alle tar ansvar for å ikke ødelegge deres engasjement. Mediene, nettkommentatorer, erfarne politikere, partiene (inkludert meg selv som leder) har et felles ansvar for å verne om demokratiet og fremme lyst og vilje hos nye generasjoners engasjement for å bidra i samfunnet. Jeg har stor tro på framtida og demokratiet, men det går ikke av seg selv. Vi må alle bidra på vår måte for at dette skal fungere på den måten vi ønsker.