For et halvt år siden sprakk boblen. Arbeiderpartiets ledende person siden kommunesammenslåingen mellom Andebu, Stokke og Sandefjord i 2017 orket ikke flere trusler, mer terror og sjikane på ulike medier. Vi som har vært tett på vedkommende over noen år, vet hva slags helvete hun har levd med. Kunne dette skjedd med en mann?

I dag er det 8. mars. FNs internasjonale kvinneår ble innført i 1975. Det glødende engasjementet blant jenter og kvinner i de radikale 70-åra har dessverre delvis sluknet. Snart 50 år seinere registrerer jeg at likestillinga mellom kjønnene fortsatt er milelangt fra idealet. Like rettigheter er en drøm som aldri oppfylles, selv i et av verdens flotteste demokratier. Fysiske og seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner og trakassering som går utover jenter og kvinner, florerer i samfunnet vårt. En av fem jenter og kvinner opplever dette i Norge, spesielt mens de er i tenårene, viser forsking. Mer enn halvparten av jentene som går på videregående skoler i Norge, har psykiske lidelser, er deprimerte og føler at livet er vanskelig å leve. For gutter og menn er tallene mye lavere ifølge elevundersøkelsene som tas annethvert år. Tvangsekteskap er også kommet til oss. Unge jenter giftes bort til eldre menn, mot sin vilje.

Jentene og kvinnene erobrer utdanningsarenaene. Langt flere kvinner enn menn tar høyere utdanning i dag. Kvinnene erobrer for eksempel en tidligere mannsbastion som politiutdanning. Fem av de ni største politiske partiene har kvinnelige ledere. På universiteter og høyskoler er det et stort flertall av kvinner. På ungdomsskolene og de videregående skolene skårer jentene mer enn en halv karakter i snitt bedre enn det guttene makter. Det er en god utvikling for verdens rikeste land. Men som skoleleder i flere tiår har jeg observert hvordan jenter og gutter utvikler seg i alderen 15 til 19 år.

De sprudlende jentene og litt mindre ivrige guttene entrer overgangen fra grunnskolen til videregående skole som om de i modenhetsalder er et par år, eller mer, fra hverandre. Tre-fire år seinere kjenner jeg ofte ikke igjen mange av dem. Altfor ofte møter de flinkeste jentene veggen. Mestrings- og forventningssamfunnet seirer over gløden de hadde. Drømmene deres blir spist opp av snikende sykdommer som spiseforstyrrelser, generell uhelse og mangel på fysiske og mentale krefter.

Det er stor overvekt av gutter og menn som er rasende. Mange av dem oppfører seg bøllete. Sinnemestring, spesielt i forbindelse med kvinner, er en utfordring for mange gutter og menn. De er overrepresentert i voldssaker, dør oftere enn kvinner i ulykker, er tunge rusmisbrukere og havner i fengsel der det er en veldig liten andel kvinner. Samtidig er det menn som tjener mest, har størst formue, kontrollerer store selskaper og har mye makt.

Nei, jeg er klar på at det ikke kunne skje med en mann det som APs lokale lederstjerne opplevde over flere år. Jeg observerer at mange sterke jenter og kvinner får en annen behandling enn såkalte dyktige gutter og menn. Å tyne jenter og damer er for mange gutter og menn noe de ikke tenker på en gang som noe galt. Kvinnedagen er den viktigste dagen i året for å få slutt på forskjellene mellom kjønnene. Jeg oppfordrer alle jenter og kvinner om å spille på alle strenger fra i dag av slik at vi blir kvitt mange gutter og menns fordommer mot jenter og kvinner. Stå på og vis hva dere kan få til sammen.