Barnehagen har pr d.d. 34 barn. Dette er den eldste barnehagen i gamle Andebu kommune.

Kan gå eller sykle

Beliggenheten til barnehagen er veldig god og sentral. For mange foreldre er dette en særdeles viktig barnehage, da foreldre kan gå eller sykle for å levere barn. Andebu sentrum har gode bussforbindelser, slik at det er lett for foresatte å komme seg videre til språkkurs eller jobb.

Kort vei til mye

Sentrumsbarnehagen Vesteråt har kort vei til mye, blant annet til bibliotek, nærbutikk, skolen, kirken og sykehjem.

Vesteråt er en liten flerspråklig barnehage, som gir små barnehagegrupper og trygghet til de minste. Dette er både sunt og bra for barnas psykiske helse.

Store barnehager er ikke for alle. I Vesteråt har vi dyktige, omsorgsfulle og kompetente ansatte. Vi ønsker at de ansatte skal få beholde sin arbeidsplass, sine kollegaer og sitt arbeidsmiljø.

Vi ble overerasket

Vi foreldrene ble svært overrasket da vi fikk presentert forslaget om mulig avvikling. Kommunen har lagt ned mye penger i barnehagen vår dette året:

  • Kjøpt inn to nye kjøkken.
  • Oppgradert uteområdene med flere nye lekeapparater.
  • Ny grillhytte.
  • Nye vinduer.

Vi foreldrene stiller oss kritisk til mulig avvikling av Vesteråt barnehage. Det er viktig at barna kan gå i barnehage i sitt nærmiljø, sammen med de barna de skal gå på skole med.

Et sted i vekst

Andebu er et tettsted i vekst, skal det fortsatt være et godt sted for barnefamilier, må barnehagetilbudet i sentrum styrkes, ikke svekkes! Nye boligområder rundt Andebu sentrum bygges ut, det er derfor viktig å beholde de plassene som er slik at innbyggerne fortsatt får barnehageplass i sitt nærmiljø.

Vesteråt barnehage har et stort og fint uteområde, med mulighet for utvidelse ved behov. Dette er viktig om man fortsatt vil satse på tilvekst i Andebu og legge til rette for barnehage og skole, som er grunnmuren i et velfungerende nærmiljø.

Lite gjennomtenkt

Å beholde Vesteråt er både fremtidsrettet og klimavennlig. Sykkelbyen Sandefjord har som mål å øke fokuset på sykkel som transportmiddel i Sandefjord kommune. Da virker det lite gjennomtenkt å legge ned en barnehage som mange har mulighet for å gå eller sykle til.

Eller er dette bare noe som gjelder i Sandefjord sentrum?