Kan kalle inn til ekstraordinært møte for å avgjøre betent dragkamp

Diskusjonen rundt plasseringen av Idrettens Hus og administrasjonen i Vestfold og Telemark Idrettskrets har vist seg å være vanskelig.