Kan man bli gravid av analsex? Det vet vi ikke, for det lærer ikke vi noe om på skolen. Seksualundervisningen dreier seg mye om pikk i vagina, men sex handler om mye mer enn det. Samfunnet har utviklet seg, nå er det på tide at seksualundervisningen gjør det samme.

Dagens seksualundervisning er gammeldags. Den er svært mangelfull og dårlig tilpasset det seksuelle mangfoldet som finnes i samfunnet i dag. Temaer som toleranse, legningsmangfold, kjønnsmangfold og likeverd må i større grad prege seksualundervisningen. Sex er mer enn pikk i vagina. Det er jenter som har sex med jenter, gutter som har sex med gutter og alt imellom. Mange har fortsatt fordommer mot skeive, og gjennom en god seksualundervisning, kan vi bli kvitt en del av disse fordommene. Det snakkes mye om heterofil sex, men særdeles lite om skeiv sex. Vi trenger å lære mer om forskjellige legninger og normalisere skeiv seksualitet.

Sex skal være en fin opplevelse. Det trenger å være en sentral del av seksualundervisningen å lære om grensesetting og å respektere andres grenser. 15 % av norske menn og kvinner oppgir å ha blitt utsatt for en eller flere former for seksuelle overgrep før fylt 18 år. Når du vet hva du liker selv, blir det lettere å sette grenser. Dette er et resultat av at man ikke lærer tidlig nok, hva som er greit og ikke. Tabu gjør at mange overgripere får operere i fred, fordi de klarer å bruke skammen til å få personen til å tie.

Vi blir lært at porno er skuespill, men hva er ekte sex da? Ungdommer er nysgjerrige på egen seksualitet. Om man ikke lærer om hvordan den seksuelle verden foregår, gjennom skolen tyr man til andre midler som pornografi; her får man et helt forvridd syn på virkeligheten. Vi lærer ikke hvordan ekte sex foregår.

Det må komme en fornyet læreplan innenfor seksualundervisning. Samfunnet utvikler seg og med en stadig mer digitalisert verden, har barn fra en ung alder lettere tilgang til pornografi og annen feilaktig informasjon. Vi må ha seksualundervisning fra en tidligere alder, og lærere må ha mer kunnskap om sex. Vi må lære om grensesetting, det seksuelle mangfold og hva ekte sex er. Til slutt; Nei, man kan ikke bli gravid av analsex.