Altfor mange elever i Sandefjordskolen blir plaget, får skolesekken ødelagt av tiss og blir slengt dritt etter. Disse bør nå få et svar for sommerferien om hva som er planen for at deres neste skoleår kanskje blir litt bedre.

LES OM DET HER: «David» må være hjemme fra skolen på grunn av grov mobbing

Slik sett er det bra at Anne Strømøy (H), leder hovedutvalget for kunnskap, barn og unge, nå tar affære. Men er det rett medisin hun har funnet? Diskusjonen er alt i gang.

Så går det sikkert an å tenke at elever blir plaget i mobbesaker i hele landet. Det er ille nok, men er det grunn til at vi skal gjøre noe ekstraordinært her?

Det er bare det at mobbetallene viser at skolene i Sandefjord kommer spesielt dårlig ut. Det er flere elever som har grunn til å grue seg til skolen her, enn andre steder. Eller for å si det som en elev vi snakket med i vinter: “Det er sjelden jeg går en hel dag uten å se én det blir slengt dritt til”.

Sandefjords Blad har dessuten avdekket flere tilfeller av grov mobbing. Da snakker vi om elever som for eksempel blir utsatt for grov vold og seksuell trakassering.

Vi har også avdekket at varslingssystemet ikke blir brukt slik det skal.

Statsforvalter har i tillegg gjennomført flere tilsyn i Sandefjordskolen etter klager. Krevende situasjoner gjør at rektorer blir flyttet rundt.

Det er derfor mye som backer de foreldrene og de elevene vi har snakket med, på at mye ikke er som det skal i skolene i kommunen vår.

LES FORSLAGET HER: Ikke fornøyd med sandefjordskolen – vil gi rektorene mer støtte

Det er derfor helt på sin plass at Strømøy vil sette inn tiltak. Hennes løsning er å etablere et ressursteam som jobber med internkontroll, veiledning og støtte av skoleledelsene.

På samme måte som barnehagemyndigheten og Statsforvalteren fører tilsyn på skoler og barnehager, skal skoleledelsen ha en egen instans som skal drive med internkontroll. Målet er å avdekke utfordringer før de «blåser seg opp» og sendes til Statsforvalteren Vestfold og Telemark, har hun forklart til avisa.

LES OGSÅ: – Det er ingen som liker å bli detaljstyrt

Jeg håper for min del at det er et vel så viktig mål at vi får færre grove mobbesaker.

Forslaget kommer, etter at det tidligere er blitt pekt på at Sandefjordskolen allerede har en ny plan mot mobbing, og at denne må få tid til å virke.

Problemet er bare det at denne planen ikke er veldig forskjellig fra den planen vi hadde før. Det er dessuten en utfordring at planen ikke blir fulgt. Varslingssaker blir ikke meldt inn slik de skal.

Det er derfor lett å se hvorfor Strømøy ønsker en tettere oppfølging av skoleledelsene. Og kan hende er det mer støtte og ressurser til ledelse akkurat det vi trenger nå.

LES OGSÅ: Debatten fortsetter: – Vi må ikke skyte ned et forslag som har et så stort potensial

Men skolene her er allerede underlagt et tett oppfølgingsregime, med nøye styring av lærerne og utvidet bruk av vurderingsskjemaer i skolen. Modellen er ikke bare kontroversiell, den overfører også mye av ansvaret for hva som skjer i skolen, over på den politiske ledelsen som innførte systemet.


Det er derfor rett og rimelig at det nå foreslås å sette inn flere folk.

Men jeg håper at ressursteamet også får mulighet til å si ifra, om de skulle oppdage at utfordringen ligger andre steder enn på det enkelte rektorkontor.