Gå til sidens hovedinnhold

Karin Virik tar feil!

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er ganske forstemmende at en folkevalgt politiker er så lemfeldig med en formelt, juridisk bindende avtale mellom kommunen og en lokal borger/selskap.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Det hersker ingen tvil om at H. Carlsen Eiendom AS, (nå Malme Eiendomsutvikling AS) har rett til å leie den omtalte tomten frem til utløpet av den tidfestede perioden på 60 år, dvs. frem til 2051. I realiteten innebærer dette også en betinget rett til forlengelse når festetiden er utløpt.

LES INNLEGGET HER: Nei Cathrine Andersen - du tar feil - festekontrakten med H. Carlsen utgår ikke i 2051

Vi mistenker at Virik tror at det fortsatt skal drives byggevarehandel på tomten, som for øvrig i all hovedsak ble flyttet i 2002, og at det er grunnen til at festeavtalen kan heves. Dette medfører ikke riktighet, og er ikke forutsatt verken i den opprinnelige avtalen fra 1962 eller tilleggsavtalen fra 1991. I saken Virik henviser til, FSK 88/13, kom det derimot frem at kommunen er innstilt på at H. Carlsen Eiendom AS skal få innløse tomten, men at man ønsket å avvente en reguleringsprosess.
Foranledningen for den saken var da også et krav om å få innløse tomten til takst fra H. Carlsen Eiendom AS. Sandefjord kommune har i mange år hatt som uttalt formål at festere av næringsareal i kommunen skal ha mulighet til å få innløse sine tomter, noe som også har vært praktisert i stor grad.

Utspillet fra Karin Virik må stå for hennes egen regning.

ANDRE MENINGER:

Hvor er gangsynet?  

Carlsen-kvartalet må ikke bli en ny Kilen brygge

Skal vi lytte til dem som roper høyest?  

Kommentarer til denne saken