Les møteprotokollen, Andersen!

Åpenhet og demokrati: Derfor har vi problemer med å forstå hva Vidar Andersen (bildet)mener med åpenhet og demokratiske prosesser, skriver Virik og Istre. Arkivfoto: Per Langevei

Åpenhet og demokrati: Derfor har vi problemer med å forstå hva Vidar Andersen (bildet)mener med åpenhet og demokratiske prosesser, skriver Virik og Istre. Arkivfoto: Per Langevei

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Svar til Vidar Andersen, Fremskrittspartiet: Om demokrati og åpenhet i Fellesnemnda: I et leserbrev i Sandefjords Blad 29. juni skriver Vidar Andersen at «enkeltmedlemmer» (dvs. undertegnede Karin Virik (V) og Morten Istre (Ap) har skadet arbeidet i komiteen som jobber med politiske reglementer og godtgjørelser ved å gå til avisen og ved å fare med «usannheter».

DEL

MeningerEn demokratisk, åpen og transparent prosess har vært et bærende prinsipp i kommunesammenslåingen.

Dette bekrefter også Andersen når han skriver: «Nettopp lokaldemokratiet er satt i høysetet for Fellesnemnda.»

Møtene i Fellesnemnda og komiteene er åpne for alle, også møtet 14. juni. Her kunne pressen og andre interesserte ha vært til stede og fått med seg alt som skjedde.

Derfor har vi problemer med å forstå hva Vidar Andersen mener med åpenhet og demokratiske prosesser. Vil det si at vi kan være åpne med mye, men ikke når det gjelder politikernes egne godtgjørelser?

At Vidar Andersen kaller dette for «lekkasjer» og skriver «at det nå blir en tøff jobb å finne en løsning», forteller om hans forhold til åpenhet.

Posisjon og opposisjon har helt klart ulike oppfatninger av hva som skjedde på det omtalte møtet. Her vil jeg anbefale flere å lese møteprotokollen. Der kan alle se hvem som stemte over hva. Ved å lese protokollen kan alle selv vurdere forslaget fra posisjonen når det gjelder nivået for politikernes egne godtgjørelser.

At vi møtte «nærmest uforberedt», må også stå for Andersens regning. Vi kom til møtet – forberedt på at vi skulle ha en åpen og inkluderende diskusjon rundt politikernes godtgjørelser. At noen har meninger om det prinsipielle i det at politikerne skal vedta sine egne godtgjørelser, betyr ikke at vi stiller uforberedt eller at vi ikke ønsker å oppfylle mandatet vårt. Det betyr kun at vi er prinsipielt uenige.

Vi kom dessuten til møtet i den tro at vi skulle diskutere hvilke viktige demokratiske prinsipper som skulle legges til grunn. I stedet ble det muntlig fremført en rekke forslag på tallfestede og prosentvise godtgjørelser. Når det gjelder ordførerlønnen, så ble det kun fremlagt et forslag på at alle tre fortjente full lønn. Men ingen sa noe om hvilke oppgaver som skulle utføres? Hvis man ønsket en god diskusjon rundt disse temaene og en demokratisk og omforent løsning, så kunne man vel sendt oss disse forslagene på forhånd?

«Uformelle samtaler på forhånd»?

Vi erfarte at posisjonen (FrP, KrF, Sp og Høyre) kom med et ferdig mandat som innebærer en vesentlig økning av godtgjørelsene til politikerne i posisjon. Forslaget fra flertallspartiene favoriserte posisjonens arbeid. Det blir en parodi å kalle dette demokratisk.

Vi ser frem til en åpen og demokratisk fortsettelse av debatten om flere årsverk til posisjonen, til vesentlige økninger av godtgjørelser til hovedutvalgsledere og til hvorvidt de tre ordførerne skal fortsatt beholde sine lønninger i tre år etter sammenslåingen.

Vi forventer at dette skjer uten at opposisjonen blir beskyldt for lekkasjer. Temaet lønn, godtgjørelser og hvilke roller og hvilke oppgaver som skal fordeles blant ordførere og politikere må skje i full åpenhet. Det motsatte ville vært svært uheldig for oppstarten i vår nye kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags