Ida (35) var lærer, men ble så oppslukt av fritidsaktiviteten at den ble den nye jobben hennes

Hun elsket lærerjobben, og så aldri for seg noe annet. Men så ble Ida P. S. Myrvang (35) så engasjert i det frivillige arbeidet på fritida at hun rett og slett bare skiftet beite. Stillingen hun kapret, var aldri utlyst.