En rykende fersk undersøkelse viser at Kiwi gjør «knock out» på Rema 1000 og Extra: Hele 46 prosent svarer at Kiwi er billigst, 25,5 svarer Rema 1000 og 12,7 prosent svarer Extra.

Se alle resultater lenger ned

Ekspertene er ikke i tvil om at årsaken er prisgrepet Kiwi gjorde i februar, da de lot prisene stå i ro, mens alle trodde de skulle settes opp.

Samtidig er flere overrasket over det sterke jerngrepet Kiwi har mer enn to måneder senere.

– Burde satt prisen ned

Mange har spurt seg om hvor lenge dagligvarekjedene skal klare å vente før de må sette opp prisene igjen. Men en av ekspertene mener det er å sette saken på hodet.

– Kiwi fikk mye oppmerksomhet fordi de ikke satt opp prisene i februar. Men spørsmålet er om de egentlig burde settes ned, sier Bent Sofus Tranøy til Nettavisen.

Han er professor ved Høgskolen i Innlandet og Høyskolen Kristiania, og var dessuten et av medlemmene i det såkalte Matkjedeutvalget i 2011.

– Råvareprisene er fallende, men jeg tviler på at kjedene vil sette ned prisene, sier han.

– Kjedene kan bare sitte stille i båten og øke profitten. Det er akkurat som med bankene. De er flinke til å sette opp renta, og så har de det ikke så travelt med å sette den ned igjen, sier Tranøy.

Jerngrep

Det er Infact som har gjennomført den store spørreundersøkeslen på oppdrag fra Nettavisen. Folk ble spurt 11. april. Det er litt mer enn to måneder etter at Infact gjorde en tilsvarende undersøkelse. Den ble gjort 6. februar, bare dager etter «prisgrepet» fra Kiwi.

Tallene viser at nesten eksakt like mange mener Kiwi er billigst nå i april som i februar.

Se alle tall lenger ned

– Det overrasker at effekten av det fortsatt virker å være sterk, sier Tranøy.

– Jeg tror det kan skyldes at Kiwi er fremoverlente. De er veldig tydelig i budskapene sine og kommer godt fram med kampanjer som for eksempel prislås, sier Tranøy.

Samtidig understreker Tranøy følgende:

– Det er viktig å forstå at dette bare er uttrykk for hva folk tror, ikke at Kiwi faktisk er billigere.

– Rema 1000 kan få fart

Dagligvareekspert Odd Gisholt mener resultatene kan forklares blant annet med mange medieoppslag om pris-konkurransen.

– Liten tvil om at Kiwi oppfattes som billigst. Noe som også er en «realitet», sier Gisholt.

Gisholt trekker fram Extra som havner på en klar jumboplass. Og han tror Rema 1000 kan få vind i seilene snart.

– I starten av mai får Rema 1000 ny Norges-sjef. Da starter Christian Hoel som kommer fra Extra. Han har sikkert store planer om å få Rema 1000 tilbake som opplevd prisvinner, sier Gisholt.

– Malt seg inn

Også professor ved Norges Handelshøyskole, Tor Wallin Andreassen tror Rema kan komme til å markere seg mer framover.

– Rema sin «nye strategi» med egne merker har jeg tro på. Den er med på å skille dem ikke bare i farge på butikken, men reelt i varesortimentet, sier Andreassen.

Han mener det er viktig å skille seg ut i dagligvaremarkedet som preges av en konkurranse med stort prisfokus.

– Dagligvaresektoren har malt seg inn i et hjørne med fokus på pris og reklame. Kjedene overser betydningen av konsepter som skiller seg ut. Men Rema 1000 forsøker å gjøre noe med det. Jeg heier på Rema denne gangen, sier Andreassen.

Hvilken av følgende dagligvarekjede oppfatter du som billigst?

KJEDE APRIL (11/4) FEBRUAR (6/2)
Kiwi 46.0% 46,1%
Extra 12.7% 11,7%
Rema 1000 25.5% 21,2%
Vet ikke/Like billig 15.8% 21,1'%

I målingen i februar var «like billig» et alternativ. Det var ikke med i april-målingen. Kilde: Infact.

Dette svarer kjedene:

Kiwi: – Vi er og skal alltid være billigst. Kunden, som er sjefen i Kiwi, og vi er glade for at de fleste nå har skjønt at vi er billigst. Prispresset vårt de siste månedene har kostet skjorta, men det har gitt oss stor vekst og mange fornøyde kunder, sier kommunikasjonsrådgiver Nora Mile Helgsen.

Rema 1000: – Vi skal være billigst på dagligvare i Norge, og det jobber vi hver dag for at alle kunder i Norge skal få med seg. Det har vi gjort siden 1979 og det kommer vi også til å fortsette å jobbe for fremover, sier salgs- og markedsdirektør Pia Mellbye.

Ekstra: – Vi er fornøyde og ikke overrasket over den positive utviklingen. Vi jobber hver dag for å gjøre handelen billigst mulig, særlig er dette viktig i en tid der de fleste kjenner på at hverdagen har blitt dyrere, sier kjededirektør for Extra Daniel Kyrre Pedersen.