Jeg stilte spørsmål det var vanskelig å svare på. Bane NOR var prosjektleder i Sandefjord, så politikerne behøvde ikke engasjere seg, for kommunen hadde innsigelsesrett, og de folkevalgte stolte vel på at det ordføreren ville var det beste for kommunens befolkning. Ikke vet jeg, men på valgdagen visste ingen hva verken partier eller gamle og ny folkevalgte mente om dobbeltspor eller stasjonsplasseringer. Til alt overmål kunne vi juni 2019 lese i lokalavisa at folkevalgte hadde klappet og takket ordføreren for godt samarbeid med Bane NOR, da orienteringssaken om trasé- og stasjonsvalg ble lagt fram. Ikke én sak, én lenke eller ett referat lå (eller ligger) på kommunens hjemmeside.

Jeg rev meg i håret av frustrasjon

I Larvik var kommunens plansjef prosjektleder og Bane NOR hadde kun innsigelsesrett. Dobbeltspor og stasjonsplassering var valgets heiteste tema, folk i Lågendalen og i Stavern var dypt engasjert. På Larvik kommunes hjemmeside skrev man søkeordet togstasjon, dobbeltspor eller Inter City, og opp kom 70 til 100 treff med veiledende overskrifter. Jeg rev omtrent av meg håret i frustrasjon og irritasjon, og ordfører og planfolka i Sandefjord kommune så Rødt når de fikk se meg – også på Bane NOR sin godt tilpassede framlegging på Jordvern Vestfold sitt informasjonsmøte.

Det var der jeg møtte prosjektlederen fra Larvik kommune, som forklarte meg at Larvik og Sandefjord hadde valgt ulike modeller for gjennomføring og ansvarsfordeling. Da forsto jeg på det siste informasjonsmøtet at Sandefjord igjen hadde valgt «å ordne på bakrommet» fram for involvering av folkevalgte, og ikke minst innbyggerne.

Viktig høringsfrist

13. mars er høringsfristen for kommunedelplan for byutvikling, og for en gangs skyld er det laget forslag til et planprogram på bakgrunn av Plan- og bygningslov, kommuneplan for 2019–2031 (med samfunnsdel), bærekraftsmål, folkehelsemål og næringsplan fra 2018. I tre innlegg i Sandefjords Blad har vi kunnet lese at det ikke er penger til verken dobbeltspor hele strekningen sør for Tønsberg, ikke skal det gå 4, men 2 tog i timen, ingen nye kostnadskrevende stasjoner blir det, og de skal ha mer tog for pengene og ta vare på det de har av jernbaneanlegg.

Verdistyrt prosjektutvikling kaller Konserndirektør Utbygging Bane NOR den nye planleggingsmetoden. Det aller viktigste er å planlegge slik at flest mulig skal kunne ta toget, og helst skal de sykle eller gå til toget!

Hvor blir stasjonen?

Nå gir naboer med båndlagte eiendommer langs den traseen ordføreren forhandlet fram med Bane NOR, uttrykk for at de er sikre på at jernbanetraseen blir liggende langs sporet toget går i dag, og stasjonen blir liggende i sentrum – der den ligger i dag.

Men administrasjonen som arbeider med byutviklingsplanen skriver så man forstår at stasjonen planlegges etter Bane NOR-2019-planer; oppe ved storskole 1 kilometer nord for sentrum på andre siden av innfartsveien. Alt som ellers står i planforslaget underbygger stasjonsplassering i sentrum. På spørsmål fra meg på digitalt folkemøte svarer prosjektleder, at stasjonen skal ligge utenfor sentrum.

Så sier han at de er i et planleggingsvakuum hva buss- og biloppstilling/mobilitet rundt stasjonen angår for de prøver å forhandle med Bane NOR. Kommunen ønsker at Bane NOR skal ta kostnader med mer enn skinner og stasjon. I mitt spørsmål framlegger jeg at Bane NOR på alle møter der jeg spurte om når folk med eiendommer som blir berørt av mobilitet rundt ny stasjon skulle bli informert og inkludert, svarte Bane NOR helt utvetydig at det er utelukkende kommunens ansvar.

Jeg fikk ikke svar

Det framstår som utenkelig at Bane NOR skal påta seg merutgifter til noe de uttrykkelig har sagt og som står i alle plandokumenter, og legger nye planer for å få mer tog for pengene! Sandefjord kommune fikk også spørsmål fra meg om hvor de skulle deponere de uhorvelige massene med leire, hvor skulle kondemnerte boliger deponeres osv., men jeg fikk ikke svar. Forhåpentligvis har de ikke begynt å planlegge, for Inter City-togene skal fortsatt gå i Gokstadkorridoren som er langt den billigste, – en utbygging som gjør minst skade på alle måter.

Fort dere!

Kjære Bane NOR og Samferdselsdepartement – kan dere forte dere å fortelle innbyggere og folkevalgte, og ordføreren i særdeleshet, hvor toget skal gå og hvor stasjonen skal ligge. Dere må forte dere før ordføreren får Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup til å fortelle både den ene og den andre at han bestemmer over dem, og at det blir slik ordføreren i Sandefjord ønsker det, -» for de er så flinke med utvikling av næringslivet her i kommunen».

Kom på banen! Kom fort – fortell oss hvor sporene skal gå enten de blir doble eller ikke, og hvor skal stasjonen ligge?