Gå til sidens hovedinnhold

Kjære innbygger i Sandefjord kommune

Korona-viruset har satt det norske samfunnet i en svært krevende situasjon. Det preger også Sandefjord kommune. I helgen som var ble det besluttet å sette krisestab i kommunen, som møtes daglig for å få oppdatert informasjon på situasjonen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Liv og helse er viktigst. Søndag alene kom det inn 548 henvendelser til legevakta. I tillegg skal tusenvis av passasjerer på Torp kontrolleres, og det jobbes for å unngå smittespredning blant de mest sårbare samfunnet. Utfordringene er betydelige. To tiltak for å løse utfordringene, er å rekruttere midlertidige helsemedarbeidere og å koordinere frivillig innsats. Vi har allerede fått mer enn 300 henvendelser fra helsearbeidere. Jeg er svært takknemlig for alle som har meldt seg så langt, og oppfordrer alle som har mulighet til melde seg. I denne krevende tiden er det viktig at alle som har mulighet stiller opp for fellesskapet, og hjelper alle dem som har et behov for hjelp.

Hver innbygger kan avhjelpe situasjonen på flere måter. Har du for eksempel behov for råd vedrørende smitte, men ikke er akutt syk? Ikke Ring Legevakta! Ring vår informasjonstelefon 913 86658 som er åpen alle dager 09-22. Helsedirektoratet hjelper deg også via 815 55015. Legevakta har en enorm pågang og må bare benyttes ved akutt sykdom og når fastlegen ikke er tilgjengelig.

Også skolene har kastet seg rundt for å løse en prekær situasjon. Med noen få unntak er skoler og barnehager stengt. 7.000 elever og 700 lærere jobber nå hjemmefra. At Sandefjordskolen er langt fremme på digitale løsninger, viser seg nå som svært viktig. Hjemmekontor gjelder også for mange andre kommunalt ansatte enn lærerne. Kun nødvendig personell er fysisk på jobb.

Det vurderes nå hvordan kommunen kan tilrettelegge med mindre økonomiske tiltak for å avhjelpe situasjonen for den enkelte. Det kommer også på plass rutiner slik at foreldre slipper å betale for SFO og barnehage når disse nå er stengt. Vi vurderer også å forskyve innbetalingen av kommunale avgifter. Kommunen ønsker å bidra for å ikke gjør vondt verre for innbyggere som rammes hardt økonomisk av korona-krisen, og på den måten minske den økonomiske krisen vi nå er inne i.

Store deler av næringslivet vårt er i en svært utfordrende situasjon. Staten har iverksatt en rekke tiltak for å hjelpe den enkelte og bedriften for å komme best mulig ut av krisen. Kommunens næringsseksjon jobber nå sammen med de lokale næringsforeningene for å veilede bedrifter gjennom nye regler og ordninger. NAV får et betydelig press på seg, men jobber intenst for å løse utfordringene de er satt til å løse.

Også foreningslivet rammes økonomisk. Vi følger med for å se hva staten kommer med av tiltak. Men kommunen har heldigvis et solid økonomisk handlingsrom, og når situasjonen roer seg litt vil vi også se på hvilke tiltak vi som folkevalgte kan bidra med for å støtte oppunder det lokale foreningslivet. Frivilligheten er selve ryggraden i vårt samfunn og er helt avgjørende for at vi alle kan nyte det gode liv i Sandefjord.

Politiske møter denne uka er utsatt, men det jobbes hardt med å finne tilfredsstillende løsninger for å kunne avvikle nødvendige politiske møter digitalt.

Noe vil ta lengre tid i den unntakstilstanden vi nå befinner oss i. Vær tålmodige, og husk å heie på alle som gjør en ekstraordinær innsats i disse dager. En positiv side ved situasjonen, er at vi virkelig får testet beredskapen i samfunnet. Vi kommer forhåpentlig ut av dette med en sterkere evne til å møte nye og fremtidige utfordringer.

Jeg oppfordrer dere alle til å følge nasjonale og lokale myndigheters henstillinger for å minimalisere spredning av smitte. Løpende informasjon finner du på kommunens nettsider og på innbyggerappen. Har du ikke lastet den ned, finner du oppskriften her.

Tusen takk til alle dere som nå bidrar med en ekstraordinær innsats for byen vår – sammen for Sandefjord.

Ta vare på hverandre i en svært krevende tid for oss alle!

Les også

Dagen som alt har forandret oss

Bildeserie

Slik ser sentrum ut nå

Les også

Derfor tar vi dette på alvor nå

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.