Etter en rolig start på mai med forholdsvis lave smittetall, har koronaen blusset opp igjen for fullt i Sandefjord. Bare de siste fire dagene er det påvist 70 koronatilfeller i kommunen vår. Og fredag kveld hasteinnførte kommuneoverlegen nye koronatiltak i et forsøk på å dempe smittespredningen.

– Jeg har snakket med russestyret ved Sandefjord videregående, og møter stor forståelse der for at de fastsatte reglene og rådene nå må følges, skal vi unngå enda strengere tiltak, sa Ole Henrik Augestad til kommunens hjemmeside fredag.

En stor andel av smittetilfellene de to siste ukene kan spores tilbake til personer født mellom 1999 og 2004.

– Må skjerpe seg

På tampen av april kom gladmeldingen til russen fra FHI og Augestad. Han kunne da glede dem med at russen kunne samles i faste grupper på 20–30 personer. Men det ble lagt til grunn at de generelle smittevernrådene om avstand, faste grupper og om å unngå samlinger med russ fra andre byer og busser skulle følges.

Og lenge gikk det bra, for det var lite eller ingen smitte som kunne spores tilbake til russen. Men det er ikke lenger tilfellet.

– Det er over et 20-talls saker som kan spores tilbake til russen nå over tid. Og problemet blir da at de også smitter familie og venner, sier Augestad.

– Opplever du at russen ikke har fulgt rådene dere ga dem?

– Det er åpenbart at noen ikke har fulgt rådene og reglene som ble gitt. Jeg håper nå at disse vil skjerpe seg og følge reglene bedre. Men det store flertallet av russen og ungdommen generelt følger reglene godt. Det er noen som ikke gjør det, og det er de vi nå ønsker å nå med denne beskjeden, sier han og peker på uttalelsen til kommunen fredag.

Strengere tiltak

Tidligere denne uka kunne SB fortelle at russefeiringen i Sandefjord skal avsluttes tidligere enn planlagt – i skolesammenheng. Det skjer 31. mai, altså om to dager.

FHI endret nylig sine russeråd også. Nå er rådet inntil 20 personer i en russegruppe.

– Sett i lys av alle disse smittetilfellene og smitteoppblussingen, var det lurt å gi dem såpass fir tøyler for årets feiring?

– Vi har fulgt rådene FHI ga oss. Da reglene kom på tampen av april, hadde vi en rolig smittesituasjon i Sandefjord. Skal vi innført lokale tiltak og begrensninger måtte vi hatt god begrunnelse for det. Det mener jeg at vi ikke hadde da rådene fra FHI kom, svarer Augestad.

– Kan det bli aktuelt å be russen nå avvikle feiringen helt?

– Dersom smittespredningen fortsetter må vi i iverksette strengere tiltak. Nå får vi se om denne oppfordringen blir fulgt opp. Vi må gi dem en mulighet til det, også må vi følge med på smitten, avslutter kommuneoverlegen.