– Det er viktig at når du blir satt i karantene, at du overholder den karantene. Gjør du ikke det, vil politiet fra i dag ha myndighet til å håndheve karantenebestemmelsene. Noe som kan føre til bøter eller fengselsstraff i inntil seks måneder.

De siste dagene har det kommet rapporter om at mange ikke overholder karantenen de er pålagt. Fredag kom også beskjeden om at mange reiste til hyttene sine. Og dersom du fortsatt er en av dem som er på hytta, ber politiet deg nå om å reise hjem.

–Vi vet også at svært mange nå befinner seg på hyttene sine i Sør-Øst Politidistrikt. Det kan på kort varsel ikke bli tillatt. Vi anbefaler derfor alle å reise hjem til sine bostedsadresser. Politiet har mottatt mange tips på personer som bryter forskriften. Politiet ber om at våre medborgere følger de reglene og anbefalingene som er gitt.

– Reist hjem, overhold reglene og ta vare på hverandre, er den klare meldingen fra politet.