Vi trenger en mer realistisk Nasjonal Transportplan, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og signaliserer at dobbeltsporet jernbane gjennom Vestfold til Skien ikke vil bli realisert. Han snakker ikke om utsetting, men om at vi ikke trenger en moderne jernbane i framtida.

Vi mener det trengs dobbeltspor mer enn noensinne. Vi er enig i at vi trenger en mer realistisk nasjonal transportplan som tar inn over seg framtidas utfordringer der samferdselssektoren skal bli utslippsfri. Det krever en moderne jernbane som kan erstatte bilbruk og ikke minst innenlands flybruk.

Elbiler vel og bra, men ...

Elbiler er vel og bra, men har de samme ulempene som andre biler når det gjelder ulykker, arealbruk, køer, støy, dekk- og asfaltslitasje. Bare asfaltering gir i dag utslipp på nesten en halv million tonn CO2 i Norge i dag. Vi kjører nest mest bil i Europa, flyr ti ganger mer pr. innbygger og har lavest kollektivandel.

Enhver realistisk nasjonal transportplan må først og fremst dreie seg om hvordan vi kan gjøre transport mer grønn og utslippsfri. Da er ikke tida inne for å skrinlegge planene om dobbeltspor til Skien.

Helt nødvendig

Etter SVs mening skal dobbeltsporet gjennom Vestfold og Telemark være en del av en offensiv ambisjon om en sørvest-bane fra Oslo til Stavanger, gjennom at Vestfoldbanen og Sørlandsbanen koples sammen. Tallet på reisende har økt kraftig, slik at dobbeltspor er nødvendig for å kunne frakte alle som vil ta toget.

SV var det første partiet som reiste kravet om en modernisering av Vestfoldbanen med bygging av dobbeltspor. Hvis Stortinget hadde støttet SVs forslag om utbygging, hadde vi allerede hatt dobbeltspor i dag. I tiårene som har gått har argumentene for jernbaneutbygging bare blitt bedre:

Påtrengende miljøutfordringer

Miljø- og klimautfordringene er påtrengende. Vi er ikke villig til å akseptere at jernbanens gullalder skal være over før den har begynt. Stopp i planene for dobbeltspor betyr at arbeidet som er lagt ned fra kommunene langs traseen med årelange båndlegginger av areal og millioner til planlegging av stasjonsanlegg og byutvikling for jernbane, er bortkastet.

Følg opp, Hareide!

Da Hareide ble samferdselsminister, proklamerte han at klimautslipp og trafikksikkerhet var viktigst for ham. Det må han nå følge opp.

Vi krever full fart på bygging av dobbeltsporet. Det er både et krav til Hareide og et krav til deltakerne i en fremtidig regjering etter valget.