– Det er konstatert et kloakkutslipp i Indre Kilen (Kamfjordkilen). Bading i området fra Kilen Brygge til Fjellvikbakken frarådes inntil videre grunnet høyt innhold av tarmbakterier i vannet, opplyses det.

Utslippet ble oppdaget etter at Sandefjord kommune har tatt badevannsprøver i området.

– Vi tok prøver den 25. april og de viste høye forekomster av tarmbakterier. Vi tok også prøver i Hesteskoen og der var vannkvaliteten bra. Så det er en liten lekkasje i Kamfjordkilen og den jobbes det med, sier Taran Børnick ved miljørettet helsevern i Sandefjord kommune.

Hun forteller videre at det er satt opp fem skilt som fraråder bading på aktuelle badesteder rundt Kilen Brygge.