Knallstart for Jotun i 2020. I april slår koronakrisen til for fullt. Men konsernsjefen beholder roen på hjemmekontoret.

Jotun gikk så det suste første kvartal, men i april ble det bråstopp i veksten. Fra hjemmekontoret på Framnæs håndterer konsernsjef Morten Fon koronakrisen, som rammer virksomheten verden over med full tyngde. I Filipinene, Sør-Afrika og Pakistan er det full stans.