Saken har nå vært tatt opp av Carl-Erik Grimstad (V) med justisministers Monica Mæland, og svaret hennes er ikke egnet til å berolige. Hun viser til at politiet har tatt selvkritikk.

LES SAKEN HER: Grimstad (V) etter justisminister Mælands svar: – Åpenbart at politiet begikk en tabbe

Saken er den at Sandefjord kommune ansatte en overgrepsdømt til stillingen som kommunalsjef for helse- og sosial i 2018. Han var også tidligere dømt for misbruk av stilling. Det er nemlig ikke krav om vandelsattest for en person i en slik stilling, selv om han eller hun da har det øverste personalansvaret for svært mange andre som har det. Det framkom ikke av mannens CV at han var idømt 120 dagers fengsel for overgrepet.

Han kom fra en ansvarsfull stilling i NAV og kommunen har som arbeidsgivere flest ikke anledning til å sjekke om søkere er domfelt eller ikke. Arbeidsgivere er med andre ord prisgitt at søkere selv oppgir slik informasjon – og det gjør de jo ikke nødvendigvis. Det som er spesielt for Sandefjords del er at mannen også var under etterforskning av politiet for et annet overgrep som han nå er dømt for – denne dommen er nå anket.

Så skal kommunen ha honnør for å ha handlet raskt når de først ble varslet om saken. To dager etter var han permittert fra stillingen. Utfordringen er imidlertid at varselet kom fra en privatperson og ikke politiet.

LES SAKEN HER: – Jeg er nysgjerrig på hva som stoppet politiet fra å gi informasjonen videre

Dermed lurer vi naturlig nok på hva som må gjøres for at dette ikke skal skje igjen. Politiet har tatt selvkritikk, men erkjennelsene er ikke utformet på en slik måte at den gir inntrykk av dype diskusjoner om rutineendringer hos politiet.

LES OGSÅ: Kommunalsjef-saken har fått Lisbeth til å starte underskriftskampanje - vil endre loven

Tvert imot gjemmes selvkritikken bak en lang beskrivelse av politiets begrensede handlingsrom og fortolkninger av en rekke lovparagrafer. For en urutinert leser er selvkritikken knapt identifiserbar. Det er synd.

For det vi ønsker i denne saken er ikke noens hode på et fat. Det er lett å forstå hvordan saken er krevende, og kanskje ny for mange. Det vi ønsker er nye rutiner.

Vi ønsker ikke at overgrepsdømte får lederstillinger der de har ansvaret for viktige tjenester for sårbare og utsatte grupper.

LES OGSÅ: Hva skal hindre overgripere fra å bli kommunalsjefer, egentlig?