Knusende dom mot Fjell Johansen

Den tidligere etatssjefen i Sandefjord kommune er dømt til ni års fengsel for overgrep mot to gutter.