La oss i hvert fall utrede bompengealternativet!

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Hasås AS har de siste dagene fått mange tilbakemeldinger etter et innspill i Sandefjords Blad der vi tilsynelatende ønsker bompengefinansiert vei til Fokserød. Dette ble nok igjennom avisens noe tabloide førsteside lagt litt annerledes frem enn det som var meningen.

DEL

MeningerVi er positive til en utredning om bompengealternativet, dersom det kan fremskynde en ny vei.

Vi hadde den 10. januar, bedriftsbesøk av ordfører Bjørn Ole Gleditsch og rådmann Gudrun Grindaker. Under dette besøket ble vi spurt hvordan vi stilte oss til en delvis bompengebasert løsning, for å fremskynde prosjektet.

Det ble av ordfører Gleditsch informert om at det er svært små muligheter for å skaffe midler i overskuelig fremtid, dersom det skal finansieres via veibudsjettet. Vi sa at vi var positive til en utredning rundt dette. Vi ønsker selvfølgelig like lite som alle andre at man må betale bompenger på en ny Kodalvei i fremtiden, men samtidig ser vi jo at det kan fremskynde prosjektet dersom det åpnes for bompengeordning, som delfinansierer veien.

Faktum er at Kodalveien er ulykkesbelastet. På grunn av våre dyktige sjåfører så unngår vi, «bank i bordet», mange farlige situasjoner, men det er mange plasser hvor store kjøretøyer ikke har plass til å møte hverandre på grunn av smal veibane, svake kanter og til tider dårlig vedlikehold.

Det er mange transportører som ferdes her for første gang, og dette kan skape farlige situasjoner.

Det er generelt mye tungtrafikk på veien. Sikkerheten til de myke trafikantene er viktigst.

Det er Skolebusser som transporterer skolebarn og setter dem av, uten busslommer, på en til tider sterkt trafikkert vei, syklende og gående som bruker veistrekningen som rekreasjonsområde fra Haukerød mot Kodal, og ikke minst forholdene i Kodal sentrum der skolebarn krysser veien på vei til og fra skolen. Og hva med barn fra Brekke og Tørrestad som muligens vil bytte skolekrets nå som vi er blitt en kommune? Skal disse barna måtte bruke Kodalveien opp i gjennom en trang Skjeggerøddal, som skolevei?

Det haster med å komme i gang med bygging av ny Kodalvei, før det skjer flere ulykker.

Vi er redd det kan gå nye 10- 15 år om ikke det settes i gang et prosjekt nå, for å se på alternative muligheter.

For 17 år siden, altså i 1999, spleiset næringslivet i Kodal/ Andebu, Andebu kommune, Sandefjord kommune og Statens Vegvesen på en mulighetsanalyse for å se på alternativer for ny Kodalvei.

Hasås AS var sammen med flere næringslivsaktører i Kodal med på å finansiere utredningen. Det ble utredet flere alternativer og blant annet alternativ nord fra Fokserød, som jo nå er vedtatt, men mangler penger.

Og hva har skjedd siden 1999?

Ingen betydelige utbedringer eller utvidelser, men mye mer trafikk.

Tiden vil vise om vi en gang i fremtiden kan komme til byen på en rask og effektiv måte, og som ivaretar de myke trafikanters sikkerhet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags