– Operatradisjonene i Sandefjord og Hjertnes kulturhus er lange og gode, og jeg synes byen bør være et naturlig hovedsete for en fremtidig operasatsing i fylket, sier Svein Rustad i Musikk i Sandefjord kirke (MiSK).

Han oppsummerer organisasjonens operaengasjement slik: MiSK er en kulturaktør som i mange år har hatt et levende engasjement for opera med ulike konsertformater fra månedlige operakaféer på Hjertnes og i Bølgen kulturhus i Larvik via opera i vinternatten og opera i hønsehuset på FuruEgg, til operagallaer på Hjertnes og i andre kulturhus i fylket. På den kirkelige siden av operagenren har vi oppført G. Verdis rekviem flere ganger, sist under kirkefestdagene i år.

– Opera vil også i framtiden være en viktig del av vår kunstneriske profil og progammering, og det vil være naturlig for oss å samspille med en fremtidig operasatsing i fylket, sier Svein Rustad i MiSK.

Han ser det som naturlig at den kompetanse og lange erfaring som gjennom mange år er opparbeidet gjennom Vestfold symfoniorkester ivaretas på en god og inspirerende måte inn i de visjoner som legges for veien videre.