Budsjettet for 2020: Mer penger til skole, sykehjem og kultur, mindre til sosialhjelp og aktivitetstilbud til handikappede

1,4 milliarder kroner i kommunebudsjettet er satt av til ny skole, nytt sykehjem, 40 nye omsorgsboliger og ny kulturscene på Hjertnes. De som må hjelpe til å spare inn, er sosialhjelpmottagere og dem som har aktivitetstilbud fordi de er handikappet eller sliter med rus og psykiatri.