Av og til kan det skje uforutsette ting som rammer deg og ditt hjem, for eksempel en lekkasje på vannrør som gjør at du ikke får tilgang på vann i hjemmet ditt.

Normalt sett får du da en melding på telefonen om hendelsen. Men det gjelder ikke alle.

Og fra og med 1. mai byttet kommunen leverandør for varslingstjenesten, som skal gi deg beskjed når ting ikke fungerer som du kan forvente.

På sin hjemmeside ber de derfor om at du sørger for at de har korrekt kontaktinfo på deg, i det nye systemet.

– Fra tid til annen har kommunen behov for å varsle om hendelser som for eksempel vannlekkasje, driftsavbrudd eller liknende. Du kan velge mellom å få tilsendt talemelding eller SMS. For å kunne sende varsler, er vi avhengig av å ha riktige personopplysninger om deg, skriver de.

De opplyser videre om at alle som allerede er registrert vil få overført personopplysningene til det nye systemet.

– Om du er usikker på om du er registrert, kan det være lurt å sjekke dine opplysninger, skriver de.

Det er på nettsiden varslemeg.no at du kan sjekke dine opplysninger.