Kommunen har fått søksmålsvarsel fra Schei. Ordføreren vil at bare rådmannen skal håndtere saken.

Varsler og kommuneadvokat Miriam Schei har levert søksmålsvarsel til kommunen. I dette krever hun økonomisk oppreisning og erstatning for det hun mener er personskade som følge av blant annet gjengjeldelse.