Kommunen har spart over en million kroner på den milde vinteren - dette skal pengene brukes til

Snøfattig vinter gir mellom én og 1,5 millioner kroner mer til asfalt for å dekke slitasjer på kommunale veier.