Hvorfor er seriøsitetsbestemmelsene noe å bråke om? Seriøsitetsbestemmelsene er så viktige, fordi de beskytter en bransje som ikke er beskyttet i lovverket i dag.

Dersom annet arbeid i kommunal regi hadde bestått av så lite som 28 % kvalifisert arbeidskraft, ville vi hatt store saker gående. Det i seg selv sier noe om hvor lite beskyttet denne bransjen er. Mange fag er overhodet ikke beskyttet på noen måte, og krever formelt sett ingen kvalifikasjoner for å utføre arbeider innenfor faget. Dette er fag som i stor grad er truet av useriøse aktører.

Bygg og anleggsbransjen byr på en arbeidsframtid med trygge, faste stillinger, hvor normen er full stilling. Det er en bransje med stort behov for nye hender, og nye fagfolk. Det er også en bransje hvor det tydeligvis er greit med ansettelser på prosjektbasis. Se for deg en helsesektor, hvor du har jobb så lenge brukeren du passer på akkurat nå, trenger deg. Når det gir seg, må du jakte en ny bruker. Det er realiteten for håndverkere som er engasjert via entreprenører som kun leier inn på prosjektbasis.

At kommunen velger å støtte slik virksomhet er i seg selv tvilsomt. Det er vel og bra at kommunen har vedtak på et seriøst arbeidsliv, men det hjelper lite når det ikke følges opp. Kommunen er avhengig av et godt næringsliv. Da er det også vår oppgave å støtte næringslivet. Det betyr at kommunen må være selektiv til hvilke leverandører vi velger. Det er lett å si at «Men de vil få økonomiske sanksjoner i ettertid». Vi visste at vi gikk inn på en aktør hvor innleid arbeidskraft på prosjektbasis er selve modellen, og at det er derfor de er uhåndgripelige for aktører med seriøs drift som sikrer arbeidsfolkene sine, og vi sa fra på forhånd.

Vi har vedtak for et seriøsitetskrav i Sandefjord, men det er bare krav til lærlingdekning i store prosjekter. Argumentet er at vi skal ta hensyn til de små og mellomstore bedriftene i kommunen. Mange små og mellomstore bedrifter har lærling. Hvilket signal er det å sende til bedriftene våre. Om ikke kommunen kan gi småbedrifter som satser på lærlinger ei gulrot, hvordan kan vi forvente at småbedriftene skal prioritere å være lærebedrifter?

Vi kan ikke tåle at en hel sektor skal ha ei usikker framtid, hvor normen er prosjektbasert ansettelse, for det er dit vi er på vei. Vi blir ikke best på næringsliv i Sandefjord, når vi sender signaler om at det viktigste er det som skjer på papiret i anbudsprosessen.