Kommunen vil stille strengere miljøkrav til leverandører i byggebransjen i framtida

For at Sandefjord kommunen skal nå sine klimamål, må næringslivet bli med i større grad enn i dag, mener ordfører Bjørn Ole Gleditsch. Kommunen kommer til å bruke sin innkjøpsmakt for å skyve bedriftene i en mer klimavennlig retning.