Det uttaler ordføreren i en artikkel lagt ut på Sandefjord kommunes hjemmeside.

– Det er dypt tragisk det som har skjedd, og våre tanker går til familie og venner som har mistet en kjær, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

– Vi vil naturligvis bistå med all den hjelpen vi kan overfor pårørende og andre som er berørt av dette.

LES OGSÅ: Politiet ønsker kontakt med to vitner

Kriseteam klar til å bistå

Et 11 år gammelt barn omkom i brannen. De pårørende blir ivaretatt av sykehusets helsepersonell.

– Det er etablert et kriseteam her på barneavdelingen som sørger for at de pårørende blir tatt vare på, forteller kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset i Vestfold, Merete Bugsett Lindahl i artikkelen.

Kommunens kriseteam og beredskapsvakt ble involvert tidlig. De bidro blant annet med å bistå med evakuering og transport til legevakten, samt innlosjering på hotell for enkelte av beboerne. De vil videre ha en dialog med sykehuset og bistå når det er behov.

– Vi er alltid i beredskap og vil selvfølgelig bistå når det trengs, sier leder for kriseteamet, Frøydis Tveita.

Brannmannskapene blir ivaretatt

I artikkelen står det videre at også mannskapene hos Sandefjord brann og redning er preget av det tragiske utfallet av brannen.

– Hendelsen er en tragedie og våre tanker går naturligvis til de pårørende. I dag er vi også opptatt med å ivareta egne mannskaper. Det er dette vi øver på og jobber for å forhindre, sier brannsjef Anne-Sofie Heum.