Det debatteres om å utsette åpning av ti sykehjemsplasser på Nygård når de åpner for tilbakeflytting i mars 2023 som en del av kommunens innsparing.

Fagforbundet mener at å utsette åpning av ti nye sykehjemsplasser vil få konsekvenser.

Er dette i virkeligheten en innsparing?

Konsekvensen er dyre overliggerdøgn på sykehus og dyre sykehjemsplasser til de pasientene som i tillegg ikke kommer på riktig avdeling eller ikke får den tilrettelagte boligen de er i behov av.

Kommunen har for få sykehjemsplasser og boliger. Ansatte på tjeneste- og boligkontoret har påpekt dette flere ganger.

Hjemmetjenesten får lengre lister, korttidsavdelinger har pasienter som må bli på langtidsavdelinger fordi langtidsplasser i institusjon er mangelvare og korttidsavdelingene er ikke rigget for dette.

Proppen i systemet er mangel på boliger og sykehjemsplasser. Er det da riktig å utsette åpning av ti plasser på Nygård?

I tillegg til pasienter og pårørende går dette ut over ansatte.

Ansatte har vært med på flyttelasset sammen med pasienter til Aagaardstunet i dette siste året da det har vært renovering på Nygård – disse samme ansatte er på nytt belastet med at de står overfor en ny endring på arbeidssted. Det er ikke gitt at alle får blir med på flyttelasset til Nygård som det tidligere har blitt forespeilet.

Noen må jobbe andre steder i kommunen. Disse ansatte har omstilt seg flere ganger og har vist seg endringsvillige, men nå er det nok for disse tålmodige ansatte som kommunen er helt avhengige av.

Ansatte får økt arbeidspress. Økt sykefravær er kjent i forbindelse med utrygghet på jobben, og endringer skaper uro. Dette er også dyrt.

Slike innsparinger som dette er å løse et problem på arket – ikke i virkeligheten.

Kommunen får refundert koronautgifter – det må vises til hvor disse pengene skal gå i budsjettet.